Saturday, December 24, 2011

بمناسبت مبارزه با خشونت عليه زنان - رهائي زن در شهر گوتنبرگ

کنفرانس بمناسبت مبارزه با خشونت عليه زنان - رهائي زن در شهر گوتنبرگ گزارش اين کنفرانس از طريق برنامه رهائي زن از کانال يک ماهواره به سوي ايران و ديگر نقاط پخش گرديد Part1: Part2: Part3:
کنفرانس بمناسبت مبارزه با خشونت عليه زنان - رهائي زن در شهراستکهلم سوئد گزارش اين کنفرانس از طريق برنامه رهائي زن از کانال يک ماهواره به سوي ايران و ديگر نقاط پخش گرديد

شرايط ناگوار يک خانواده پناهجو در پس رد تقاضاي پناهندگيشان، مصاحبه مينوهمتي با ايرج شاه عليدوست و سحر نيازي و کودک خردسالشان فرهاد Iraj Shahalidoost and Sahar Niazi requesting help from Tobias Billström Swedish Migration Minister

Iraj Shahalidoost and Sahar Niazi requesting help from Tobias Billström Swedish Migration Minister Mino Hemati, Rahai Zan TV program anchor/producer interviewed a young family upon rejection of their asylum request in Sweden. Iraj Shah Alidoost his wife Sahar Niazi and their baby Farhad talk about their sad situations and their hopes. شرايط ناگوار يک خانواده پناهجو در پس رد تقاضاي پناهندگيشان، مصاحبه مينوهمتي با ايرج شاه عليدوست و سحر نيازي و کودک خردسالشان فرهاد English transcript: Interview with Sahar Niazi and Iraj Shahalidost in a TV channel broadcasting from USA to worldwide Farsi speaking viewers on Dec 24, 2011 Rahai Zan TV, Journalist: Mino Hemati In this interview, Sahar says: regarding my activities as a feminist and a blogger, I did not expect that my asylum application to be rejected by the Swedish Migration Office and Court. My online activities in my weblog and other oppositional websites against the Iranian regime create a high risk for me and my family in case we would be deported to Iran. I'm sure that the only thing which is waiting for us in Iran is prison and execution. Iraj explains: although our lives are in danger, Migration Office tries to close the doors on us. I am the son of a martyr, therefore the Iranian government has an eye on us and the condition is much more difficult for me if I would be deported to Iran. Death to Khomeini and Khamenei, who created the war and killed my father; and I was forced to be a member of martyrs' family. I ask the Immigration Minister of Sweden to accept our asylum application and guarantee our safety in Sweden. ------ Swedish translation: Svenska Intervju med Sahar Niazi och Iraj Shahalidost i en TV-kanal i USA den Dec 24, 2011 Rahai Zan tv, journalist: Mino Hemati I denna intervju säger Sahar: om min verksamhet som en feminist och en bloggare, det gjorde jag inte förvänta sig att min asylansökan avslås av den svenska migrationsbyrån och domstolen. Min online-aktiviteter i min blogg och andra oppositionella hemsidor mot den iranska regimen skapar en stor risk för mig och min familj i fall vi skulle utvisas till Iran. Jag är säker på att det enda som väntar på oss i Iran är fängelse och avrättning. Iraj förklarar: Även om våra liv är i fara, försöker migrationsbyrån att stänga dörrarna på oss. Jag är son till en martyr, alltså den iranska regeringen har ett öga på oss och tillståndet är mycket svårare för mig om jag skulle utvisas till Iran. Död åt Khomeini och Khamenei, som skapade kriget och dödade min far, och jag var tvungen att vara medlem i martyrernas familj. Jag frågar Immigration ministern för Sverige att acceptera vår asylansökan och garantera vår säkerhet i Sverige.

تظاهرات پناهجويان در استکهلم سوئد

Demonstration by asylum seekers in Stockholm Sweden. تظاهرات پناهجويان در استکهلم سوئد

گزارش از تظاهرات پناهجويان در اعتراض به سياستهاي دولت سوئد

Demonstration by asylum seekers in Capital of Sweden. تظاهرات پناهجويان در اعتراض به سياستهاي دولت سوئد, گزارش از تظاهرات پناهجويان در استکهلم سوئد

Thursday, October 6, 2011

شرايط نا امن فعالين سياسي ايراني در عراق و دشواريهاي پناهندگي در سوئد، گفتگوي مينو همتي با نشميل فتاحي Nashmil Fattahi about unsafe situation of Iranian Political activists

RahaiZan TV program Anchor Mino Hemati Interviews Nashmil Fattahi about unsafe situation of Iranian Political activists in Kurdistan of Iraq and harsh asylum policies of Sweden. شرايط نا امن فعالين سياسي ايراني در عراق و دشواريهاي پناهندگي در سوئد، گفتگوي مينو همتي با نشميل فتاحي

حکم ديپورت فعالين سياسي ايراني در سوئد نقض آشکار حقوق بشر، گفتگوي مينوهمتي با نامجو تهمي در بازداشتگاه ماشتا Mino Hemati Interviews Namjoo Tahmi in Marsta Detention Center

RahaiZan TV program Anchor, Mino Hemati Interviews Namjoo Tahmi in Marsta Detention Center (Sweden), a young political activist to be deported to Iran. حکم ديپورت فعالين سياسي ايراني در سوئد نقض آشکار حقوق بشر، گفتگوي مينوهمتي با نامجو تهمي در بازداشتگاه ماشتا

شرايط زنان و دختربچه ها تحت حاکميت رژيم اسلامي، گفتگوي مينوهمتي با نشميل فتاحي Mino hemati Interviews Nashmil Fattahi about Women and girl's plight under Islamic regime of Iran.

Mino hemati Interviews Nashmil Fattahi about Women and girl's plight under Islamic regime of Iran. شرايط زنان و دختربچه ها تحت حاکميت رژيم اسلامي، گفتگوي مينوهمتي با نشميل فتاحي ... (more info) (less info)

Thursday, September 22, 2011

نقض آشکار حقوق بشر نهفته در حکم ديپورت پس از ده سال بلاتکليفي در سوئد در گفتگوي مينوهمتي با فرشاد پاشازاده از مسئولين سازمان بيمرز در سوئد Deporting an Asylum seeker after 10 years in state of limbo

نقض آشکار حقوق بشر نهفته در حکم ديپورت پس از ده سال بلاتکليفي در سوئد در گفتگوي مينوهمتي با فرشاد پاشازاده از مسئولين سازمان بيمرز در سوئد Violation of Human Rights by Sweden - Deportation of an political Asylum seekers after TEN years of state of uncertainty in Sweden. in an exclusive interview with Mino Hemati, Farshad Pashazadeh explains his experience and situation.

گزارش ويژه همکارما اکرم منصوري از وضعيت ميترا کهرم فعال سياسي و پناهجو در بازداشتگاه اداره مهاجرت در سوئد Reportage From Marsta Asylum Seekers Mitra Kahrom

گزارش ويژه همکارما اکرم منصوري از وضعيت ميترا کهرم فعال سياسي و پناهجو در بازداشتگاه اداره مهاجرت در سوئد Rahai Zan- Akram Mansouri Reportage From Swedish immigration detention center Marsta speaking to an Iranian political activist and Asylum Seekers Mitra Kahrom.

گزارش ويژه همکارما اکرم منصوري از تحصن پناهجويان ايراني از جمله اقليت زرتشتي در شهر استکهلم سوئد Akram Mansouri Reportage From Stockholm Asylum Seekers

Akram Mansouri Reportage From Stockholm Asylum Seekers گزارش ويژه همکارما اکرم منصوري از تحصن پناهجويان ايراني از جمله اقليت زرتشتي در شهر استکهلم سوئد بهمراه گفتگو با فرشاد پاشازاده از مسئولين سازمان سراسري پناهندگان ‌- بيمرز Rahai Zan- Akram Mansouri Reportage From Stockholm Asylum Seekers

Friday, July 22, 2011

در صورت ديپورت به ايران حکم سنگسار در انتظارم خواهد بود، گفتگوي اختصاصي مي Akram Mansouri: If I am to be deported to Iran,Death by Stoning awaits me.
If I am to be deported to Iran,Death by stoning awaits me. An exclusive interview with Akram Manousri a political Activist and Asylum seeker is Sweden, This program was broad cast via Channel One satellite station in Farsi to Iran, Greater Middle East, Europe and Americas by Mino Hemati anchor/ Producer of Rahai Zan on Friday July 22nd 2011.
در صورت ديپورت به ايران حکم سنگسار در انتظارم خواهد بود، گفتگوي اختصاصي مينوهمتي با اکرم منصوري فعال سياسي و پناهجو در سوئد

Friday, July 15, 2011

تعليم ديده بنياد شهيد به صف مخالفان پيوست، گفتگوي اختصاصي مينوهمتي با ايرج شاه عليدوست Son of a Martyr turned against the regime of Iran

چگونه فرزند شهيد و تعليم ديده بنياد شهيد به صف مخالفان پيوست، گفتگوي اختصاصي مينوهمتي با ايرج شاه عليدوست
Son of a Martyr turned against the regime of Iran
Mino Hemati Interviews Iraj Shahalidost
Transcript of Interview with Iraj
Son of a Martyr turned against the regime of Iran

Since its birth, Islamic Regime of Iran has manipulated peoples' religious believe towards its recruiting of Islamic foot soldiers. Then after the death of these Islamic foot soldiers, the regime takes total control of their families, specially the children of the martyrs (the terminology that the regime uses to ensure these children continue in their father's path and become loyal soldiers of the Islamic regime). Thus by establishing an organization call 'Bonyade Shahid' (Martyr Foundation), the regime controls the family of the martyrs throughout their life cycle. This organization has the short and long term task of making sure the Islamic Empire is built on the efforts of these foot soldiers.
We have the opportunity to interview the son of such a war martyr, who grow up under the guidelines of the Bonyade Shahid (The Martyr Foundation), he was taken advantage by the regime, and ordered to suppress the protesters of election fraud. When he refused, he was persecuted by the secret service and had to flee Iran with his wife and the new born child to take refugee in Sweden.


Mino Hemati:
Mr. Iraj Shahalidost welcome to the TV program Rahai Zan, I would like you to introduce yourself before we go further in the interview.

Iraj:
Hello to you and all your viewers, whish you a wonderful life.
My name is Iraj Shaalidost, son of a war martyr and a political asylum seeker living in Sweden. Unfortunately I lost my father in Iran / Iraq war when I was four years old. Ever since I have lived without a father.

Mino Hemati:
Mr Iraj Shahalidost would you explain to our viewers the internal functions of Bonyade Shahid and what was their expectations from you?

Iraj:
Yes, Bonyade Shahid as an organization was established by Imam Khomeyni's order at the end of Iran / Iraq war to protect and care for children and family of the war martyrs. But did not take long to realize this organization's activities does not limit to the original goal. Bonyad created special conditions for all families whose family member is declared martyr, such as veterans children or Isargar (wounded Islamic Volunteers). These children are forced to attend special schools separated from general population.
We were housed in special neighborhoods designated for Martyr families. There was certain quota for Martyrs family to attend universities without entrance exam, exempt from military service and entitlement for large amount of loans, free housing and other free service.
The Islamic Regime look into Martyrs Family as their propaganda instrument for the system, millions of Martyrs families are under the control and policies of Bonyad.
Bonyad forces Martyrs families to participate in pro regime rallies and events, such as religious events or Army Day march in front of the Islamic Regime leader Ayattolah Khamenei, or president and to show our respect and to protect them from enemies. We were supposed to promote Islamic culture for the nation and obey and promote the rules and laws of Islamic regime.

In peoples' eyes we were Hezbollah tugs and disrespectful. So we were under pressure from Bonyade Shahid to give back to the system for all favors we got from them. In this process they called us "unknown Soldiers of Imam Zaman" (12th Imam unknown soldiers are tugs organization of the Regime to do dirty works of eliminated opposition figures and suppress mass protests.)

Mino Hemati:
Why and when you decided to oppose policies of Islamic Regime of Iran?

Iraj:
Since my adulthood I was in defiant of the religious indoctrination the system was imposing on us. I was forced to obey their orders because my family belonged to Bonyade Shahid by default. It was frustrating to tolerate their pressure. I feel all my child and adulthood was wasted by the regime.
Suddenly because of protests , after the election, regime was short of security forces, Bonyade Shahid asked us to report ourselves as members of the Basij of Bonyad (Martyr Foundation Militias). They called us to gather in the training centers in designated locations in Tehran. I attended the training facility with a friend of mine. There they gave us training in attacking the crowed of protesters, also they kept us well fed with room and board. They equipped us with helmet and weapons. I was deployed to one of Tehran's main squares and ordered to attack the unarmed protestors. When I saw our deprived people being attacked by regime's forces and the cruelty they demonstrated . I could not take it any more and refused to cooperate with commanders and had verbal argument with Bonyad's officers and I left the force.
Within days joined the people and was protesting in the streets. This is the story of origin of my opposition to the regime, which continues till now


Mino Hemati:
What is the attitude of the regime towards the people who are members of its governmental or affiliate organization and decent and join the opposition?

Iraj:
They have different approach towards every situation. For us as children's of martyrs, they propagandized us that the Islamic Regime's leader Mr. Khamenei is our father and we must obey him. If you go along with their directives they will be very kind and friendly to you. But as soon as you disobey them, they say you have crossed the red line, and should be punished. They are afraid of us, because we know a lot about their behind the seen activities, if the stories are told, it will harm their image and activities.
To them it is not acceptable, to see a member walk away after all the money they spent on him. That is why if they get their hands on us, they will show more brutality than against ordinary people, a cruelty beyond imagination.


Mino Hemati:

Why did you have to leave Iran and what would happen to you if deported back to Iran?

Iraj:
Because after participating in demonstrations of 2009 in University and Engheleb street, they arrested me along with others and took us to special detention facility. When I saw their cruel behavior towards the detainees, I was scared a lot. So I told them I am martyr's son, then I lied and said I was just a passing and by mistake was detained. They interrogated me for hours until they called my mother to come and identify me. Also they asked me to sign a memo, stating that I no longer participate in protests against the regime. I denied my participation in the past protests, but they insisted on their demand.
After I was released, they wanted to control my life even more, by calling me to government sponsored demonstrations such ghods Day and 22 Bahman in support of the Islamic Regime.
I could not tolerated the pressure, insult and abuse and was thinking about struggle for freedom.

Next year, 2010 I participated in the anniversary of the protests, I was arrested again but could run away when the people attacked agents, unfortunately I dropped my ID card at the seen. Few days later a childhood and family friend of mine a high ranking officer in the Martyr Foundation warned me that they have found my ID and issued a warrant for my arrest. He suggested since your name is in the list, it is better to take off immediately go any where but here. I took his advise and ran away with my baby and wife from Iran to take refuge in Sweden.

Mino Hemati:
Final question, what is your expectation from Swedish authorities and human rights organizations?Iraj:


My expectation is that Swedish authorities believe us ,we are human ,a person. We just want to breath in freedom. I was in harsh and difficult conditions for 30 years. How much a person can tolerate. One will become tired, and will hate himself ,one cannot be indifferent , one cannot see many problems and things and close his eyes. Well, we have put our lives on our hands for this things and have been forced to migrate to the country of Sweden.
I ask and beg Sweden authorities to look at me and all Iranian that have this kind of problems and grant us refugee status in this country ,help us.
At least give us the right to breath and be alive in Sweden.
I would like to ask all the Human Rights organizations capable of helping us please help.
To all the people who are looking for freedom ,we promise, we fight for freedom until the last drop of our blood.


Mino Hemati:
Thanks for sharing your life story with our viewers.

تفکيک جنسيتي روي ديگر سکه سرکوب جنبش دانشجوئي، گفتگو با ثريا شهابي Interviews Soraya Shahabi Jodasazi

تفکيک جنسيتي روي ديگر سکه سرکوب جنبش دانشجوئي، گفتگو با ثريا شهابي
Mino Hemati Interviews Soraya Shahabi Jodasazi

Friday, June 3, 2011

Interview with Sanan Ashrafi Asylum Seeker in Sweden

گفتگو با صنعان اشرفي فعال سياسي و پناهجو در سوئد که در معرض خطر ديپورت قرار دارد

Interview with Sanan Ashrafi Asylum Seeker in Sweden

Sunday, May 1, 2011

زنده باد اول مه، گفتگوي اختصاصي با يک صاحب نظر مسائل کارگري May Day Interview with Asad Golchini

زنده باد اول مه، گفتگوي اختصاصي با يک صاحب نظر مسائل کارگري

اسدگلچيني با دهها سال تجربه مبارزاتي و ارتباط نزديک با فعالين جنبش کارگري ميهمان ويژه رهائي زن بمناسبت فرارسيدن اول مه روز جهاني کارگر ميباشد

Saturday, April 16, 2011

تراژدي انساني در اردوگاه اشرف، گفتگوي اختصاصي مينوهمتي با يکي از ساکنين پيشين اشرف interviews Shahab a former resident of Ashraf Camp

دگربار تراژدي انساني در اردوگاه اشرف، گفتگوي اختصاصي مينوهمتي با يکي از ساکنين پيشين اشرف در اربيل
Mino Hemati interviews Shahab a former resident of Ashraf Camp, we hear his account of the tragic events that led to loss of human life and what should be done to prevent such crimes against humanity.

چاره براي ساکنين اشرف از نظر يک کارشناس، گفتگوي مينو همتي با سعيد آرمان دبير سازمان سراسري پناهندگان ايراني - about the tragic events at Ashraf camp

راه چاره براي ساکنين اشرف از نظر يک کارشناس، گفتگوي مينو همتي با سعيد آرمان دبير سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز
Mino Hemati Interviews Saeed Arman (BiMarz) about the tragic events at Ashraf camp, we hear his expert opinion how to avoid future tragedy.

خودسوزي يک پناهجو در هلند و تغيير شرايط پناهنگي در گفتگو با سعيد آرمان دب about Kambiz Roosta a young asylum seeker in Holland who set himself on fire

بررسي دلايل خودسوزي يک پناهجو در هلند و تغيير شرايط پناهنگي در گفتگو با سعيد آرمان دبير سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز
Mino Hemati Interviews Saeed Arman from Bimarz, about Kambiz Roosta a young asylum seeker in Holland who set himself on fire. Also about changes in Asylum procedures


به استقبال اول مه روزجهاني کارگر در گفتگوئي با آزاد زماني يکي از سازماندگان مراسمهاي اول مه در ايران experience organizing May 1st rallies in Iran

به استقبال اول مه روزجهاني کارگر در گفتگوئي با آزاد زماني يکي از سازماندگان مراسمهاي اول مه در ايران
Mino hemati interviews Azad Zamani about his experience organizing May 1st rallies in Iran.

Friday, April 15, 2011

زندان و شکنجه پاسخ سرپيچي از جاسوسي براي رژيم اسلامي Alipanah and his family are in danger

زندان و شکنجه پاسخ سرپيچي از جاسوسي براي رژيم اسلامي- قسمت اول،
گفتگوي ويژه مينو همتي با سعدي علي پناه در مورد ترفندهاي رژيم براي به جاسوسي وادار کردن شهروندان مناطق مرزي
Part1- Mino Hemati interviews Saadi Alipanah, about his security situation in Kurdistan of Iraq and UNHCR's lack of respond to their request to be moved to a third country to be safe from Islamic regime's agents.
Part1:Part2:Part3:


گفتگوي مينوهمتي با پوريا صدري از اعتصاب کنندگان Turkey - Asylum Seekers on Hunger Strike

تعدادي از پناهجويان سياسي براي رفع بلاتکليفي در مقابل دفتر يو ان اچ سي آر دست به اعتصاب غذا زدند
گفتگوي مينوهمتي با پوريا صدري از اعتصاب کنندگان
Asylum seekers in Turkey on hunger strike in front of UNHCR, Mino Hemati interview Purya Sadri

Saturday, March 19, 2011

برنامه ويژه نوروزي، شادباش رهائي زن به بينندگان کانال يک Rahai Zan NoRooz 1390 Persian New Year

برنامه ويژه نوروزي، شادباش رهائي زن به بينندگان کانال يک

@@@@@@@@@@@@@@@@@
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV

شادباش نوروزي پرتو نوري علا در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن Partow Noori Ala NoRooz 1390 Persian New Year

شادباش نوروزي پرتو نوري علا در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن

@@@@@@@@@@@@@@@@@
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV

شادباش نوروزي ثريا شهابي در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن Soraya Shahabi NoRooz 1390 Persian New Year

شادباش نوروزي ثريا شهابي در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن

@@@@@@@@@@@@@@@@@
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV

شادباش نوروزي ديبا عليخاني در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن Diba Alikhani NoRooz 1390 Persian New Year

شادباش نوروزي ديبا عليخاني در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن

@@@@@@@@@@@@@@@@@
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV

شادباش نوروزي اسفنديار منفردزاده در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن Esfandiar Monfaredzadeh NoRooz 1390 Persian New Year

شادباش نوروزي اسفنديار منفردزاده در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV

شادباش نوروزي ثريا محمدي در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن Soraya Mohamadi NoRooz 1390 Persian New Year

شادباش نوروزي ثريا محمدي در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV

شادباش نوروزي آزاد زماني در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن Azad Zamani NoRooz 1390 Persian New Year

شادباش نوروزي آزاد زماني در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن

@@@@@@@@@@@@@@@@@
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV

شادباش نوروزي شهرزاد سپانلو در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن Shahrzad Sepanlou NoRooz 1390 Persian New Year

شادباش نوروزي شهرزاد سپانلو در برنامه ويژه نوروزي رهائي زن


Persian new year Greeting By Shahrzad Sepanlou, Rahai Zan TV program broadcasting from Channel One Satellite TV in Farsi
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV

Friday, March 11, 2011

گزارشات ٨ مارس روزجهاني زن ار تهران، سنندج، خرم آباد، کامياران، مريوان و مهاباد March 8 in Sanandaj Kamyaran KhoramAbad Marivan Mahabd

گزارشات ٨ مارس روزجهاني زن ار تهران، سنندج، خرم آباد، کامياران، مريوان و مهاباد

@@@@@@@@@@@@@@@@@
قطعنامه ١٢ ماده اي روزجهاني زن ٨ مارس در خرم آباد و سنندج
Ghatnameh 8 March 2011 KhoramAbad and Sanandaj

@@@@@@@@@@@@@@@@@
گزارشات گراميداشت ٨ مارس روز جهاني زن در استکهلم، گوتنبرگ و اسلو
March 8 2011 Sweden and Norway

Tuesday, March 8, 2011

بخشي از سخنان آزاد زماني در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن، تاريخچه کوتاهي از فعاليتهاي مدني زير تيغ حکومت اسلامي Azad Zamani March 8th 2011 London

بخشي از سخنان آزاد زماني در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن، تاريخچه کوتاهي از فعاليتهاي
مدني زير تيغ حکومت اسلامي
Azad Zamani March 8th 2011 London

بخشي از سخنان ليلا قرائي مسئول راديو صداي زنان استکهلم در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن Leyla Gharaee March 8th 2011 London

بخشي از سخنان ليلا قرائي مسئول راديو صداي زنان استکهلم در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن

Leyla Gharaee March 8th 2011 London

بخشي از سخنان سليمان قاسمياني فعال حقوق کودک در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن Soleyman Ghasemiani March 8th 2011 London

بخشي از سخنان سليمان قاسمياني فعال حقوق کودک در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن

Soleyman Ghasemiani March 8th 2011 London

بخشي از سخنان ثريا شهابي فعال رهائي زن در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن Soraya Shahabi March 8th 2011 London

بخشي از سخنان ثريا شهابي فعال رهائي زن در کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن

Soraya Shahabi March 8th 2011 London


قطعنامه کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن Ghatnameh March 8th 2011 London

قطعنامه کنفرانس ٨ مارس در دانشگاه لندن

Ghatnameh March 8th 2011 London


Friday, March 4, 2011

تاريخچه مختصري از چگونگي پيدايش ٨ مارس روزجهاني زن Origin of March 8 International Women's Day

تاريخچه مختصري از چگونگي پيدايش ٨ مارس روزجهاني زن
A brief historical background of origin of March 8 International Women's Day By Rahai-Zan.Tv

رهائي زن برگزار ميکند، مراسمهاي بزرگداشت ٨ مارس روز جهاني زن
Events to celebrate March 8 International Women's Day By Rahai-Zan

ماهيت و مطالبات جنبش اعتراضي در کردستان عراق، گفتگو با هوزان محمود فعال حقوق زنان در عراق و ديگر نقاط Movement in Iraq interview with Houzan Mahmoud

وضعيت جنبش زنان در تونس و مصر، گفتگو با هوزان محمود فعال جنبش زنان عراق و ديگرنقاط جهان
Women's Movement in Egypt interview with Houzan Mahmoudماهيت و مطالبات جنبش اعتراضي در کردستان عراق، گفتگو با هوزان محمود فعال حقوق زنان در عراق و ديگر نقاط جهان
Movement in Iraq interview with Houzan Mahmoud

Friday, February 18, 2011

جنبش جوانان از تونس و مصر تا ايران، گفتگو با هيوا يوسفي فعال سياسي و مدني Youth Movement from Tunisia, Egypt to Iran

جنبش جوانان از تونس و مصر تا ايران، گفتگو با هيوا يوسفي فعال سياسي و مدني

Youth Movement from Tunisia, Egypt to Iran, Mino Hemati interviews Hiva Yousefi a civil rights activist.

بيماري قلبي منصوراسانلو و توحش رژيم اسلامي Mansour Osanloo's life in Great Danger

بيماري قلبي منصوراسانلو و توحش رژيم اسلامي
Mansour Osanloo's life in Great Danger

پيگرد مبارزين از طرف نيروهاي سرکوبگر رژيم اسلامي در ترکيه نيز ادامه دارد، گفتگو با Mino Hemati Interviews Hiva Yousefi about Asylum Seekers in Turkey


پيگرد مبارزين از طرف نيروهاي سرکوبگر رژيم اسلامي در ترکيه نيز ادامه دارد، گفتگو با هيوا يوسفي فعال سياسي و مدني
Mino Hemati Interviews Hiva Yousefi about Islamic Regime's pressure on Asylum seekers in Turkey

Friday, February 11, 2011

قيام ٢٢ بهمن و انقلاب ١٣٥٧ از منظري ديگر، گفتگو با ثريا شهابي How 1357 revolution was Hijacked by Islamists, Interview with Soraya Shahabi
How 1357 revolution was Hijacked by Islamism?

قيام ٢٢ بهمن و انقلاب ١٣٥٧ از منظري ديگر، گفتگو با ثريا شهابي
از ربوده شدن انقلاب ٥٧ توسط ارتجاع اسلامي چه درسهائي را براي آينده گرفته ايم
این برنامه توسط رهائی زن از کانال یک ماهواره برای ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید

Friday, February 4, 2011

سرنوشت زنان پناهجو در کشور ميزبان، گفتگوي مينوهمتي با فرح شيلاندري فعال حقوق زنان و مستندساز Mino Hemati Interviews Farah Shilanderi

سرنوشت زنان پناهجو در کشور ميزبان، گفتگوي مينوهمتي با فرح شيلاندري فعال حقوق زنان و مستندساز

Part1:The Film: "in Middle of No Where" By Farah Shilanderi

فيلم مستند در ميان هيچ کجا، اثر فرح شيلاندري

Part2


سرنوشت زنان پناهجو در کشور ميزبان، گفتگوي مينوهمتي با فرح شيلاندري فعال حقوق زنان و مستندساز

Friday, January 28, 2011

بررسي شرايط پناهجويان زن در سوئد و دلايل خروج از ايران، گفتگوي مينوهمتي با پريسا پرويزي Mino Hemati Interviews Parisa Parvizi Asylum seeker in SwedenFenomenet med våld I hemmet i vårt land kommer att göra många kvinnor att fly från sitt land (IRAN) och jag var i detta fall ett offer för dessa avvikelser. Jag kunde inte acceptera ojämkligheten mellan män och kvinnor ,därför jag var tvungen att fly. Ni vet att män har makt i Iran och det har blivit ett fundamentalist kultur där, denna kultur har trängts in i mitt privat liv även påverkade min personlighet, jag var tvungen att alltid lyda min man som en slav. Att vara muslem i Iran är obligatoriskt, man kan inte välja sin religion, annars bestraffas man med döden, jag vill be att alla mänskliga organisationer, alla berörda svenska myndigheter, att titta på vår fall med högsta grad kännedom om iranska regimen och hur dem behandlar oss kvinnor därför vill jag inte få ett "nej" från invandrarverket. Vi kräver den minsta lilla rättigheter som alla andra människor vill verkligen ha, och den är trygghet och att leva i ett fritt land.
بررسي شرايط پناهجويان زن در سوئد و دلايل خروج از ايران، گفتگوي مينوهمتي با پريسا پرويزي

بررسي شرايط پناهجويان زن در سوئد و دلايل خروج از ايران، گفتگوي مينوهمتي با سحرنيازي Mino Hemati Interviews Sahar Niazi Asylum seeker in SwedenJag hetter Sahar, och jag har kommit till sverige , för ungefär 7 månader sedan med min man och mitt yngsta barn, orsaken att vi vill stanna här i sverige är att vi blev förföljda i iran av iranska myndigheter, om vi nu åker tillbacka eller om vi blir utvisade härifrån, den (Iranska regim) kommer att avrätta min man , jag kommer att bli av med mitt barn , vad skall jag göra? Då...? Jag ber svenska myndighetter, och be alla andra mänskliga organisationer att hjälpa till att vi får stanna här i sverige, och inte skickas tillbacka till Iran, vi vill bara ha ett lugnt liv och ett trygg samhälle att leva i.
بررسي شرايط پناهجويان زن در سوئد و دلايل خروج از ايران، گفتگوي مينوهمتي با سحرنيازي

بررسي شرايط پناهجويان زن در سوئد و دلايل خروج از ايران، گفتگوي مينوهمتي با نيوشا سلطاني Mino Hemati Interviews Niusha Soltani Asylum seeker in SwedenJag hetter Niusha och jag är 17 år jag har en annan sexuall läggning nämligen jag är lesbisk, för denna orsak tortyrde min rektor på skolan och hotade mig varje dag. Min rektor sa till mig att jag var en skamfläck och mina föräldrar skäms över att ha en sådant dotter som jag, hon hotade mig och tvingade mig att spionera över mina vänner och andra elever på skolan , jag har fått nog av henne därför har jag försökt begå självmord i tre omgångar, jag tycker att 2 personer kan älska varandra och dela livet och vänskap, samt kärleken med varandra oavsett kön, men detta är förbjudet i Iran och bestraffas också med döden.
بررسي شرايط پناهجويان زن در سوئد و دلايل خروج از ايران، گفتگوي مينوهمتي با نيوشا سلطاني

بررسي شرايط پناهجويان زن در سوئد و دلايل خروج از ايران، گفتگوي مينوهمتي با معصومه فقيه ثاني Mino Hemati Interviews Masoumeh Faghih Sani SwedenJag är mor till två tonårs tjejer, en av mina dottrar har blivit hotade upprepade gånger i Iran. hennes rektor mobbade henne och hotade henne för att hon var lesbisk, min dotter har försökt begå självmord i 3 omgångar, utan att säga till mig varför....men det var på grund av rektor och hotet att hon inte får vara lesbisk i Iran, jag och mina dottrar hade inget tryggt liv där i Iran, vi blev bara hotade, ifall vi blir utvisade nu, jag är hundra procent säker att min dotter blir hängd av Iranska regim.
بررسي شرايط پناهجويان زن در سوئد و دلايل خروج از ايران، گفتگوي مينوهمتي با معصومه فقيه ثاني

Monday, January 24, 2011

بررسي وضعيت ناهنجار زنان افغان در افغانستان، ايران و ترکيه برنامه ويژه رهائي زن Plight of Afghan women in Afghanistan

Part 1:

بررسي وضعيت ناهنجار زنان افغان در افغانستان، ايران و ترکيه برنامه ويژه رهائي زن قسمت اول
ظهور دستجات مسلح اسلامي در صحنه جامعه افغانستان و گسترش خشونت بر زنان
RahaiZan TV Anchor, Mino Hemati presents plight of Afghan women in Afghanistan, Iran and Turkey.

Part 2:

بررسي وضعيت ناهنجار زنان افغان در افغانستان، ايران و ترکيه برنامه ويژه رهائي زن قسمت دوم
دوران طالبان و اوج زن کشي به اتکاي قوانين شرع اسلام
RahaiZan TV Anchor, Mino Hemati presents plight of Afghan women in Afghanistan, Iran and Turkey.

Part 3:

بررسي وضعيت ناهنجار زنان افغان در افغانستان، ايران و ترکيه برنامه ويژه رهائي زن قسمت سوم
زنان افغان مقيم ايران و مشقاتي را که شهروند درجه چهارم بودن برآنان تحميل ميکند
RahaiZan TV Anchor, Mino Hemati presents plight of Afghan women in Afghanistan, Iran and Turkey.
Part 3: Afghan women residing in Iran experience hardship as 4th class residence status imposed on them by Islamic Regime

Part 4:

بررسي وضعيت ناهنجار زنان افغان در افغانستان، ايران و ترکيه برنامه ويژه رهائي زن قسمت چهارم
سالهاي طاقت فرساي انتظار و بلاتکليفي براي پذيرش تقاضاي پناهندگي از کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در ترکيه
RahaiZan TV Anchor, Mino Hemati presents plight of Afghan women in Afghanistan, Iran and Turkey.
Part 4: Years of hardship and endless wait for acceptance of asylum application by UNHCR in Turkey faces Afghan women, in this segment voice of 3 Afghan women is heard in an video reportage by our colleague Peyman.

Saturday, January 22, 2011

در مصاحبه با راديو صداي آمريکا مينوهمتي همگان را به پيوستن به کمپين نجات جان حبيب گلپري پور دعوت مينمايد

در مصاحبه با راديو صداي آمريکا مينوهمتي همگان را به پيوستن به کمپين نجات جان حبيب گلپري پور دعوت مينمايد
In an interview with Voice of America, Mino Hemati invites every one to join the campaign to save Habib Golpari pour's life. This young political prisoner is sentenced to execution by Islamic Court in Iran

Friday, January 14, 2011

حبيب گل پري پور زنداني سياسي محکوم به اعدام در اعتصاب غذا بسرميبرد. گفتگوي مينو همتي با آقاي ناصر Habib Golpari pour in death row is on hunger strike

حبيب گل پري پور زنداني سياسي محکوم به اعدام در اعتصاب غذا بسرميبرد. گفتگوي مينو همتي با آقاي ناصر گل پري پور پدر حبيب
RahaiZan TV program, Channel One:Political prisoner Habib Golpari pour in death row is on hunger strike at Urmiye Islamic Regime's prison. Mino Hemati interviews Habib's father Mr. Naser Gol pari pour.

به کمپين نجات جان حبيب گلي پري پور فعال سايسي و حقوق مدني بپيونديد، گفتگوي مينو همتي با ديبا عليخاني و ثريا محمدي فعالين زنان و انجمن دفاع از زندانيان

به کمپين نجات جان حبيب گلي پري پور فعال سايسي و حقوق مدني بپيونديد، گفتگوي مينو همتي با ديبا عليخاني و ثريا محمدي فعالين زنان و انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران
RahaiZan TV program, Channel One:Join the campaign to save Habib Golpari pour from execution in Iran, Mino Hemati interviews Diba Alikhani and Soraya Mohamadi women and human rights activists.

Part1:


Part2:

ضرورت تشکيل انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران از چه ناشي شد. گفتگوي مينو همتي با آزاد زماني دبير و سخنگوي انجمن

ضرورت تشکيل انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران از چه ناشي شد. گفتگوي مينو همتي با آزاد زماني دبير و سخنگوي انجمن
RahaiZan TV program, Channel One: Establishment of Association in defense of political prisoners and human rights in Iran a necessity of our era. Mino Hemati interviews Azad Zamani Spokes person of the association- Part1:


Part2:

Sunday, January 2, 2011

کارنامه حکومت اسلامي در نقض حقوق بشر در سال ٢٠١٠ Human Rights Violation record in Iran

کارنامه حکومت اسلامي در نقض حقوق بشر در سال ٢٠١٠، قسمت اول گفتگوي مينو همتي با آزاد زماني دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران
RahaiZan TV Mino Hemati interviews Azad Zamani secretary of Association of Defense of Political prisoners and Human Rights in Iran. Part1: Islamic Regime's 2010 Human Rights Violation record in Iran.
Part1:

Part2:
حقوق بشر و جنبش لغو اعدام در ايران، قسمت دوم گفتگوي مينو همتي با آزاد زماني دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران
RahaiZan TV Mino Hemati interviews Azad Zamani secretary of Association of Defense of Political prisoners and Human Rights in Iran. Part2: Human Rights and the movement to abolish death sentence in Iran.


Part3:
حقوق بشر و دو جنبش متمايز و دو برخورد متفاوت بدان، قسمت سوم گفتگوي مينو همتي با آزاد زماني دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران
RahaiZan TV Mino Hemati interviews Azad Zamani secretary of Association of Defense of Political prisoners and Human Rights in Iran. Part3: Two distinct movement and two different approach to human rights in Iran.