Tuesday, October 24, 2023

گزارش از برلین: تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین

 


Solidarity with people of palestine - Berlin


گزارش از برلین: تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین

گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی

  در برنامه رهائی زن از کانال یک ماهواره بتاریخ بیست و چهارم اکتبر بسوی ایران و جهان پخش گردید

روز شنبه ۳۰ سپتامبر ٢٠٢٣ پنل "دادخواهی نقطه پیوند جنبش‌ها" با ارائه بحث‌های زیر برگزار شد: 👈 دادخواهی نقطه پیوند جنبش‌ها ✍🏼 سما اوریاد، پژوهشگر مطالعات رسانه و جنسیت: کارسیاسی و فمینیستی مادران دادخواه: از خاوران تا قیام ژینا ✍🏼 فاطمه کریمی، فمینیست و پژوهشگر زنان کُرد: جنسیت و اتنیسته و مشارکت سیاسی زنان کُرد ✍🏼 جلال سعیدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی دهه ۶۰: پیوند جنبش دادخواهی و جنبش کارگری 👈 بحث در کارگروه‌ها و جمعبندی عمومی


پنل نخست، نهمین گردهمایی سراسری، جمعه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳تحت عنوان "دلالت‌های قیام ژینا" برگزار شد: ✍🏼 فائزه براهویی، فمینیست، فعال بلوچ: درهم تنیدگی ستم در بلوچستان ✍🏼 یاور خسروشاهی، کوییر اکتیویست: مبارزات نادیده شده در ایران ✍🏼 چنور مکی فعال سیاسی: نقش و جایگاه کارگران در مبارزات معاصر ✍🏼 سوما رستم پور، فمینیست و پژوهشگر کُرد: قیام ژینا در پرتو مناسبات طبقاتی- جنسیتی در مرکز - حاشیه


در مراسم افتتاحیه نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، یوسف اردلان پیام جمعیت کردهای مقیم فرانسە را قرائت کرد:
***
گرامی‌باد خاطرە جانباختگان بدست حکومت دینی درایران از آغاز تاکنون؛
جمعیت کردهای مقیم فرانسە بر مبنای یاد آوری دوران سیاە سلطنت و نفی جمهوری اسلامی در تمامیت آن بیش از ٢٠سال است همراە با همراهان مدافع آزادی و رهائی بشر از قید نا برابری های اجتماعی، نابرابری های زن ومرد، ستم ملی و جنسیتی کە ریشە در استثمار و بهرە کشی انسان از انسان دارد، در حد توان خود بە افشای نقض حقوق انسانها در ایران و بویژە کردستان، کوشیدەاست.
حکومت دینی درایران از همان آغاز بقدرت رسیدن و شاید ماهها قبل از آن با سوزاندن حدود ٥٠٠نفر در سینما رکس آبادان (٢٨ مرداد١٣٥٧)جلادت و بدور بودن از ارزشهای انسانیش را بەنمایش گذاشت.
حوادث پس از نوروز خونین سنندج ١٣٥٨ آغاز آشکار اعمال خشونت در ترکمن صحرا در فروردین ١٣٥٨، خوزستان و بلوچستان طلایە نکبت‌بار این حکومت بود. در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ کشتاری کە از پاوە با بە قتل رساندن دکتر رشوند در بیمارستان نوسود و کشتن معلمین نازنینی چون هرمز گرجی بیانی و بهمن عزتی در ٢٨ مرداد ٥٨و اعدام ١١ نفردرفرودگاە سنندج درسوم شهریور ١٣٥٨ و اعدامهای مریوان در٥ شهریور و قتل عام دهکدەهای قارنا و قەڵاتان ١١ شهریور ١٣٥٨نمونەهای چشم‌گیر این جنایات هستند ، تداوم این کشتارها کە سیر صعودی داشت اوجش را در تابستان ١٣٦٧ شاهدیم ، وادامە این نابکاریها را در قتل های زنجیرەای و سپس بی رحمیهای بی‌نمونە در بخاک و خون کشیدن جوانان معترض بەاین هیولای برخاستە از قرون وسطا را شاهد هستیم
در سە سال گذشتە ادبار کوید19 (ویروس تاجدار) وقفە بزرگی در فعالیت سازمانها و انجمنهای مدافع آزادی و برابری درخارج از کشور کە نیاز بە گردهمائیهای حضوری داشت بوجود آورد. و جمعیت ما هم مستثنی از این قاعدە نبود، با شرکت دراین گرد همآئی بارزش خوشحال هستیم کە بعنوان "جمعیت کردهای مقیم فرانسە" همراە شما عزیزان یاد و خاطرە تمام عزیزانی را کە حکومت اسلامی ایران بخاک و خون کشید را گرامی می‌داریم .

برقرارباد پیوند مبارزاتی، زنان،مردان، ملل تحت ستم دوش بدوش کارگران و زحمتکشان همە ملتها در ایران ژن ، ژیان، ئازادی - زن، زندگی، آزادی
"جمعیت کردهای مقیم فرانسە " برلین ٢٩ سپتامبر ٢٠٢٣

آکسیون روز جهانی منع اعدام در گوتنبرگ سوئد

 

Abolish death penalty rally in Gothenburg

 نسیم محمدی

سخنان آزاد لرکی به زبان سوئدی با زیر نویس فارسی

آکسیون کلکتیو زنان افغان علیه طالبان در برلین


همایش مهسا "به نام تو که اسم رمز ماست" فعالین رهائی زن - گوتنبرگ - سوئد

 Mahsa conference "In your name, which is our password" RahaiZan - Gothenburg - Sweden

The participants of this seminar were Nasim Mohammadi, Niayesh Taghipour, Setara Maleki Tabar, Sama Zandieh, Mahvash Rashidi Birgani, Soran Roshan, Isa Larki and Azad Larki.
The first speaker of the program was Kokab Mohammadi, a women's rights activist, and the title of his speech was "Zina's uprising against oppression".

This speech was by enumerating women's struggles against the compulsory hijab and the formation of the Jinnah uprising, and at the end, it ended by enumerating the demands of different social groups and classes and the continuation of the uprising.

This program was broadcast towards Iran, the Middle East and the region via Channel One sattelite station in October 2023.
دست اندر کاران این سمینار نسیم محمدی ، نیایش تقی پور ، ستاره ملکی تبار،سما زندیه،مهوش رشیدی بیرگانی ، سوران روشن،عیسی لرکی و آزاد لرکی بودند.
اولین سخنران برنامه کوکب محمدی  فعال حقوق زنان بود و عنوان سخنرانی ایشان" قیام ژینا علیه ستم " بود .

این سخنرانی با برشمردن مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و  شکل گیری قیام ژینا  بود و در انتها  برشمردن مطالبات گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی و تداوم قیام پایان یافت .  


Tuesday, October 10, 2023

همایش مهسا در گوتنبرگ سوئد، و در ایران جنایتکاران در سالگرد مهسا، آرمیتا را به کما فرستادند


 قسمت اول این همایش در برنامه رهائی زن از کانال یک ماهواره بتاریخ دهم اکتبر بسوی ایران و جهان پخش گردید.
از فعالین رهائی زن در گوتنبرگ برای تدارک، برگزاری و تهیه فیلم و ارسال آن سپاسگزارم.
مینو همتی

همایش مهسا "به نام تو که اسم رمز ماست" گوتنبرگ - سوئد

تهیه و تنظیم گزارش نسیم محمدی 

"به نام مهسا به نام نیکا به نام سارینا و ندا به نام سپیده ها  به نام نوید و پویا به نام نامی همه ی جانهای شیفته ای که برای آزادی و آزادگی و برابری جانشفانی کردند.

حضور شما عزیزان رو به همایش" مهسا "به نام او که اسم رمز ماست خوشامد میگم


این همایش از طرف ما ،تعدادی زنان رانده شده  از سرزمین مان ،  تقدیم به همه ی  زنان آزاده ی ایران  که در خط اول جنبش (زن ،زندگی آزادی) دلیرانه  مقابل جمهوری اسلامی ایستاد ه اند تا سرنگونی
 .

 

این گونه در تاریخ ۲۴ سپتامبر سمینار« به نام او که اسم رمز ماست» در شهر گوتنبرگ و در محل Mötesplatseآغاز شد.

هدف از برگزاری این سمینار گرامیداشت  سالگرد قیام ژینا مهسا امینی بود و مروری بر جنبش زن زندگی آزادی در سالی که گذشت.

  


دست اندر کاران این سمینار نسیم محمدی ، نیایش تقی پور ، ستاره ملکی تبار،سما زندیه،مهوش رشیدی بیرگانی ، سوران روشن،عیسی لرکی و آزاد لرکی بودند
.

اولین سخنران برنامه کوکب محمدی  فعال حقوق زنان بود و عنوان سخنرانی ایشان" قیام ژینا علیه ستم " بود .

این سخنرانی با برشمردن مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و  شکل گیری قیام ژینا  بود و در انتها  برشمردن مطالبات گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی و تداوم قیام پایان یافت .  

 


سخنران بعدی سمینار ،کریستوفر لوند بری از فعالین حزب چپ سوئد و از حامیان جنبش کارگری در ایران است که اطلاعات بسیار دقیق و جامعی از آنچه در یک سال گذشته در ایران گذشت با ذکر آمار و ارقام به حضار و به ویژه شرکت کنندگان سوئدی در سمینار ارائه داد
.

 


سپس ستاره ملکی تبار، فعال حقوق زنان بیانیه سازمان رهایی زن رو به مناسبت سالگرد قیام زن زندگی آزادی قرائت کرد. 

  


پس از خوانش بیانیه،  سلیمان قاسمیانی  اکتیویست، مترجم و نویسنده، سروده های بسیار زیبا و تاثیر گذارش رو به دو زبان فارسی و سوئدی برای حضار به شیوایی خواند
.
    

 پس از آن، مستندی به زبان انگلیسی که تاریخچه قیام ژینا را از روز اول با تمرکز بر اعتراضات مردمی در جای جای ایران نشان می داد به مدت ۱۵ دقیقه برای شرکت کنندگان پخش شد.

سپس میکروفن در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت  برای شنیدن نقطه نظرات  و دیدگاه های آنها وایجاد تعامل بیشتر و کنشگری بیشتر در سمینار توسط آن ها.


برنامه با ارائه موزیک زنده توسط مجتبی و

 

فرید و نسیم و در انتها هم خوانی سرود کوهستان توسط جمع حاضر به پایان رسید.

قابل ذکر است که نمایشگاهی از عکسهای جانباختگان و آسیب دیدگان و اتفاقات دلخراش سال گذشته با همت دست اندرکاران برنامه به نمایش گذاشته شد و همچنین مجلات وبارکدهایی مربوط سایت سازمان رهایی زن برای معرفی این سازمان به شرکت کنندگان محترم به نمایش گذاشته شد.

 ماهنامه شماره یکصد و شانزده رهائی زن در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی و سالگرد # ژینا_امینی