Sunday, December 10, 2023

Nasim Mohammadi Niov 25 Gothenburg نسیم محمدی در روزجهانی محو خشونت علیه زنان در شهر گوتنبرگ

 
۲۵ نوامبر، به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنانInternational Day for the Elimination of Violence against Women نامیده شده است  .این روز با هدف تأکید  وترویج حقوق زنان و به منظور جلب توجه به خشونت‌هایی که بر زنان و دختران در سراسر جهان اعمال می‌شود وانواع تبعیض های وارده بر آنان ایجاد شده است.

انواع خشونت علیه زنان در جهان شامل خشونت فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود.

در زمینه خشونت فیزیکی، ضرب و شتم زنان توسط همسر یا اعضای دیگر خانواده از این دست به شمار می‌آید. خشونت روانی نیز شامل تهدیدها، تحقیر و کنترل از طریق ایجاد ترس و استفاده از اقدامات انزواطلبانه است.

در زمینه خشونت جنسی برجسته ترین موارد  تجاوز، زورگیری جنسی و امثالهم است که برای زنان رخ می‌دهد. خشونت اقتصادی نیز شامل محدود کردن دسترسی به منابع مالی و مشکلات اقتصادی به دلیل جنسیت است.

در ایران اما ،خشونت علیه زنان نه تنها به عنوان اَعمال فردی بلکه به عنوان پدیده‌ای جامعه‌شناختی و سیستماتیک و ساختاری نمایان می‌شود.

در ایران،انتقادات زیادی بر برخی قوانین و سیاست‌ها از سوی فعالان حقوق زنان ونهادهای بین المللی ،به عنوان قوانین و سیاست های  ضد زن و خشونت آمیز علیه زنان وارد است.

برای مثال، نابرابری در زمینه دسترسی به فرصت‌های تحصیلی و حرفه‌ای، موانع قانونی در مسائل مالی و حتی فرهنگی، اساس خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان را می‌سازد.

از سوی دیگر قوانین ضد زن اسلامی مانند حقوق ارث،حق طلاق، حقوق حضانت، و مقررات حجاب اجباری، کودک همسری همه و همه از جمله خشونتهایی است که قوانین ضد زنِ جمهوری اسلامی آنها را تشدید میکند!  وزمینه ساز خشونت های فردی و اجتماعی بیشتر علیه زنان می شوند.

زنهای ایرانی بیشتر از همه جا دستخوش خشونت تحت لوای فرهنگ و قانون‌ هستند.مبارزه علیه این نابرابریها مستلزم یک مبارزه روزانه همه جانبه و پیگیرانه می باشد.تا با سرنگونی حاکمیت  اسلامی و مستبدانه ضد زن ساختارهای نظام موجود ،بتوان با آموزش و آگاهی و اطلاع رسانی اجتماعی و همچنین تغییر بنیادین قوانین و تبیین آنها براساس حقوق انسانی برابر و عاری از تبعیض طرحی نو در انداخت و شعار زن زندگی آزادی رو محقق ساخت.

ودر پایان خاطرمان باشد

خشونت بدترین چیز در دنیا نیست بلکه بی توجهی به خشونت بدترین چیز در دنیاست، دشواری این مسئولیت نیز بر عهده تک تک تمامی انسانهای آزادی و برابری خواه است که  تا دستیابی به آزادی و برابری برای همه زنان ...

نسیم محمدی ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳


November 25 has been called the International Day for the Elimination of Violence against Women. This day aims to emphasize and promote women's rights and to draw attention to violence against women and girls around the world. They have been discriminated against.

Types of violence against women in the world include physical, psychological, sexual, economic and cultural violence.

In the context of physical violence, women are beaten by their husbands or other family members. Psychological violence also includes threats, humiliation and control through creating fear and using isolation measures.

In the field of sexual violence, the most prominent cases are rape, sexual coercion and the like that happen to women. Economic violence also includes limiting access to financial resources and economic hardship due to gender.

In Iran, however, violence against women is not only seen as individual acts, but also as a sociological, systematic and structural phenomenon.

In Iran, there are many criticisms of some laws and policies from women's rights activists and international institutions, as anti-women and violent laws and policies against women.

For example, inequality in access to educational and professional opportunities, legal barriers in financial and even cultural issues form the basis of systematic violence against women.

On the other hand, Islamic anti-women laws such as inheritance rights, divorce rights, custody rights, and mandatory hijab regulations, child marriage are among the violence that the anti-women laws of the Islamic Republic intensify! They become the basis for more personal and social violence against women.

Iranian women are subjected to violence more than anywhere else under the banner of culture and law. The fight against these inequalities requires an all-round and persistent daily struggle. In order to overthrow the anti-women authoritarian Islamic rule of the existing system structures, with education and awareness Social outreach as well as the fundamental change of laws and their explanation based on equal human rights and free from discrimination opened a new plan and realized the slogan of women's life of freedom.

And remember it at the end

Violence is not the worst thing in the world, but ignoring violence is the worst thing in the world, the difficulty of this responsibility is the responsibility of each and every person who wants freedom and equality, until the achievement of freedom and equality for all women...

Nasim Mohammadi, November 18, 2023

Collective Action Nov25 2023 برنامه ویژه اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان ایرانی

 


Tuesday, November 21, 2023

نامش را فریاد خواهیم زد و به یادش درختی خواهیم کاشت Will Shout Her Name - Armita
Will Shout Her Name - Armita

and plant a tree in her memory

Berlin - November 2023 


زن‌کشی حکومتی آرمیتا گراوند ما را همچون دیگر مردمان ایران در غم و خشمی دوباره فرو برد. غم و خشمی که سکون و سکوت در برابر این جنایت را روا نمی‌دارد. ما، مجموعه‌ای از نهادها روز یکشنبه، ۵ نوامبر ۲۰۲۳ در شهر برلین گرد هم آمدیم تا نام آرمیتا را در کنار نام ژینا امینی و تمامی جان‌باختگان ۴۴ سال حکومت استبداد و آپارتاید جمهوری اسلامی فریاد بزنیم. ما می‌خواهیم به یاد آرمیتا که نوشته بود: «حتی تاریک‌ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید»، زیر آسمان گوشه‌ای دیگر از جهان که خورشیدش روزی برای مردمان تحت ستم نیز خواهد درخشید، درختی در باغچه‌ایی بکاریم که پیشتر درختی به نام و یاد ژینا را در دل خاک خود جا داده است.

#ژن_ژیان_ئازادی
#زن_زندگی_آزادی
#آرمیتا_گراوند

مبارزه تا محو خشونت علیه زنان ادامه دارد

 Tiil elimination of violence against women, our struggle continues!


Tuesday, October 24, 2023

گزارش از برلین: تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین

 


Solidarity with people of palestine - Berlin


گزارش از برلین: تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین

گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی

  در برنامه رهائی زن از کانال یک ماهواره بتاریخ بیست و چهارم اکتبر بسوی ایران و جهان پخش گردید

روز شنبه ۳۰ سپتامبر ٢٠٢٣ پنل "دادخواهی نقطه پیوند جنبش‌ها" با ارائه بحث‌های زیر برگزار شد: 👈 دادخواهی نقطه پیوند جنبش‌ها ✍🏼 سما اوریاد، پژوهشگر مطالعات رسانه و جنسیت: کارسیاسی و فمینیستی مادران دادخواه: از خاوران تا قیام ژینا ✍🏼 فاطمه کریمی، فمینیست و پژوهشگر زنان کُرد: جنسیت و اتنیسته و مشارکت سیاسی زنان کُرد ✍🏼 جلال سعیدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی دهه ۶۰: پیوند جنبش دادخواهی و جنبش کارگری 👈 بحث در کارگروه‌ها و جمعبندی عمومی


پنل نخست، نهمین گردهمایی سراسری، جمعه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳تحت عنوان "دلالت‌های قیام ژینا" برگزار شد: ✍🏼 فائزه براهویی، فمینیست، فعال بلوچ: درهم تنیدگی ستم در بلوچستان ✍🏼 یاور خسروشاهی، کوییر اکتیویست: مبارزات نادیده شده در ایران ✍🏼 چنور مکی فعال سیاسی: نقش و جایگاه کارگران در مبارزات معاصر ✍🏼 سوما رستم پور، فمینیست و پژوهشگر کُرد: قیام ژینا در پرتو مناسبات طبقاتی- جنسیتی در مرکز - حاشیه


در مراسم افتتاحیه نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، یوسف اردلان پیام جمعیت کردهای مقیم فرانسە را قرائت کرد:
***
گرامی‌باد خاطرە جانباختگان بدست حکومت دینی درایران از آغاز تاکنون؛
جمعیت کردهای مقیم فرانسە بر مبنای یاد آوری دوران سیاە سلطنت و نفی جمهوری اسلامی در تمامیت آن بیش از ٢٠سال است همراە با همراهان مدافع آزادی و رهائی بشر از قید نا برابری های اجتماعی، نابرابری های زن ومرد، ستم ملی و جنسیتی کە ریشە در استثمار و بهرە کشی انسان از انسان دارد، در حد توان خود بە افشای نقض حقوق انسانها در ایران و بویژە کردستان، کوشیدەاست.
حکومت دینی درایران از همان آغاز بقدرت رسیدن و شاید ماهها قبل از آن با سوزاندن حدود ٥٠٠نفر در سینما رکس آبادان (٢٨ مرداد١٣٥٧)جلادت و بدور بودن از ارزشهای انسانیش را بەنمایش گذاشت.
حوادث پس از نوروز خونین سنندج ١٣٥٨ آغاز آشکار اعمال خشونت در ترکمن صحرا در فروردین ١٣٥٨، خوزستان و بلوچستان طلایە نکبت‌بار این حکومت بود. در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ کشتاری کە از پاوە با بە قتل رساندن دکتر رشوند در بیمارستان نوسود و کشتن معلمین نازنینی چون هرمز گرجی بیانی و بهمن عزتی در ٢٨ مرداد ٥٨و اعدام ١١ نفردرفرودگاە سنندج درسوم شهریور ١٣٥٨ و اعدامهای مریوان در٥ شهریور و قتل عام دهکدەهای قارنا و قەڵاتان ١١ شهریور ١٣٥٨نمونەهای چشم‌گیر این جنایات هستند ، تداوم این کشتارها کە سیر صعودی داشت اوجش را در تابستان ١٣٦٧ شاهدیم ، وادامە این نابکاریها را در قتل های زنجیرەای و سپس بی رحمیهای بی‌نمونە در بخاک و خون کشیدن جوانان معترض بەاین هیولای برخاستە از قرون وسطا را شاهد هستیم
در سە سال گذشتە ادبار کوید19 (ویروس تاجدار) وقفە بزرگی در فعالیت سازمانها و انجمنهای مدافع آزادی و برابری درخارج از کشور کە نیاز بە گردهمائیهای حضوری داشت بوجود آورد. و جمعیت ما هم مستثنی از این قاعدە نبود، با شرکت دراین گرد همآئی بارزش خوشحال هستیم کە بعنوان "جمعیت کردهای مقیم فرانسە" همراە شما عزیزان یاد و خاطرە تمام عزیزانی را کە حکومت اسلامی ایران بخاک و خون کشید را گرامی می‌داریم .

برقرارباد پیوند مبارزاتی، زنان،مردان، ملل تحت ستم دوش بدوش کارگران و زحمتکشان همە ملتها در ایران ژن ، ژیان، ئازادی - زن، زندگی، آزادی
"جمعیت کردهای مقیم فرانسە " برلین ٢٩ سپتامبر ٢٠٢٣

آکسیون روز جهانی منع اعدام در گوتنبرگ سوئد

 

Abolish death penalty rally in Gothenburg

 نسیم محمدی

سخنان آزاد لرکی به زبان سوئدی با زیر نویس فارسی

آکسیون کلکتیو زنان افغان علیه طالبان در برلین


همایش مهسا "به نام تو که اسم رمز ماست" فعالین رهائی زن - گوتنبرگ - سوئد

 Mahsa conference "In your name, which is our password" RahaiZan - Gothenburg - Sweden

The participants of this seminar were Nasim Mohammadi, Niayesh Taghipour, Setara Maleki Tabar, Sama Zandieh, Mahvash Rashidi Birgani, Soran Roshan, Isa Larki and Azad Larki.
The first speaker of the program was Kokab Mohammadi, a women's rights activist, and the title of his speech was "Zina's uprising against oppression".

This speech was by enumerating women's struggles against the compulsory hijab and the formation of the Jinnah uprising, and at the end, it ended by enumerating the demands of different social groups and classes and the continuation of the uprising.

This program was broadcast towards Iran, the Middle East and the region via Channel One sattelite station in October 2023.
دست اندر کاران این سمینار نسیم محمدی ، نیایش تقی پور ، ستاره ملکی تبار،سما زندیه،مهوش رشیدی بیرگانی ، سوران روشن،عیسی لرکی و آزاد لرکی بودند.
اولین سخنران برنامه کوکب محمدی  فعال حقوق زنان بود و عنوان سخنرانی ایشان" قیام ژینا علیه ستم " بود .

این سخنرانی با برشمردن مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و  شکل گیری قیام ژینا  بود و در انتها  برشمردن مطالبات گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی و تداوم قیام پایان یافت .  


Tuesday, October 10, 2023

همایش مهسا در گوتنبرگ سوئد، و در ایران جنایتکاران در سالگرد مهسا، آرمیتا را به کما فرستادند


 قسمت اول این همایش در برنامه رهائی زن از کانال یک ماهواره بتاریخ دهم اکتبر بسوی ایران و جهان پخش گردید.
از فعالین رهائی زن در گوتنبرگ برای تدارک، برگزاری و تهیه فیلم و ارسال آن سپاسگزارم.
مینو همتی

همایش مهسا "به نام تو که اسم رمز ماست" گوتنبرگ - سوئد

تهیه و تنظیم گزارش نسیم محمدی 

"به نام مهسا به نام نیکا به نام سارینا و ندا به نام سپیده ها  به نام نوید و پویا به نام نامی همه ی جانهای شیفته ای که برای آزادی و آزادگی و برابری جانشفانی کردند.

حضور شما عزیزان رو به همایش" مهسا "به نام او که اسم رمز ماست خوشامد میگم


این همایش از طرف ما ،تعدادی زنان رانده شده  از سرزمین مان ،  تقدیم به همه ی  زنان آزاده ی ایران  که در خط اول جنبش (زن ،زندگی آزادی) دلیرانه  مقابل جمهوری اسلامی ایستاد ه اند تا سرنگونی
 .

 

این گونه در تاریخ ۲۴ سپتامبر سمینار« به نام او که اسم رمز ماست» در شهر گوتنبرگ و در محل Mötesplatseآغاز شد.

هدف از برگزاری این سمینار گرامیداشت  سالگرد قیام ژینا مهسا امینی بود و مروری بر جنبش زن زندگی آزادی در سالی که گذشت.

  


دست اندر کاران این سمینار نسیم محمدی ، نیایش تقی پور ، ستاره ملکی تبار،سما زندیه،مهوش رشیدی بیرگانی ، سوران روشن،عیسی لرکی و آزاد لرکی بودند
.

اولین سخنران برنامه کوکب محمدی  فعال حقوق زنان بود و عنوان سخنرانی ایشان" قیام ژینا علیه ستم " بود .

این سخنرانی با برشمردن مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و  شکل گیری قیام ژینا  بود و در انتها  برشمردن مطالبات گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی و تداوم قیام پایان یافت .  

 


سخنران بعدی سمینار ،کریستوفر لوند بری از فعالین حزب چپ سوئد و از حامیان جنبش کارگری در ایران است که اطلاعات بسیار دقیق و جامعی از آنچه در یک سال گذشته در ایران گذشت با ذکر آمار و ارقام به حضار و به ویژه شرکت کنندگان سوئدی در سمینار ارائه داد
.

 


سپس ستاره ملکی تبار، فعال حقوق زنان بیانیه سازمان رهایی زن رو به مناسبت سالگرد قیام زن زندگی آزادی قرائت کرد. 

  


پس از خوانش بیانیه،  سلیمان قاسمیانی  اکتیویست، مترجم و نویسنده، سروده های بسیار زیبا و تاثیر گذارش رو به دو زبان فارسی و سوئدی برای حضار به شیوایی خواند
.
    

 پس از آن، مستندی به زبان انگلیسی که تاریخچه قیام ژینا را از روز اول با تمرکز بر اعتراضات مردمی در جای جای ایران نشان می داد به مدت ۱۵ دقیقه برای شرکت کنندگان پخش شد.

سپس میکروفن در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت  برای شنیدن نقطه نظرات  و دیدگاه های آنها وایجاد تعامل بیشتر و کنشگری بیشتر در سمینار توسط آن ها.


برنامه با ارائه موزیک زنده توسط مجتبی و

 

فرید و نسیم و در انتها هم خوانی سرود کوهستان توسط جمع حاضر به پایان رسید.

قابل ذکر است که نمایشگاهی از عکسهای جانباختگان و آسیب دیدگان و اتفاقات دلخراش سال گذشته با همت دست اندرکاران برنامه به نمایش گذاشته شد و همچنین مجلات وبارکدهایی مربوط سایت سازمان رهایی زن برای معرفی این سازمان به شرکت کنندگان محترم به نمایش گذاشته شد.

 ماهنامه شماره یکصد و شانزده رهائی زن در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی و سالگرد # ژینا_امینی


Thursday, September 7, 2023

جنبش انقلابی زن زندگی ازادی، دست آوردها و چالش ها در اولین کنفرانس حضوری اقدام مشترک زنان


 Women Life Freedom Art Exhibition
Sept 17th, 4:00 - 6:00 PM
California State University Long Beach
The Pointe Conference Center
Admission: Donation
Long Beach, California - Collective Action of 24 Independent Iranian Women Organizations is pleased to announce its upcoming art reception/exhibition, featuring a captivating collection of contemporary artworks with the theme of "Woman Life Freedom" from talented artists across various mediums. This reception / exhibition on September 17, 2023 promises to immerse visitors in a world of creativity and innovation on the resistance and resilience of Iranian women in the diaspora.

Thursday, July 20, 2023

بازشناسی هنر اعتراضی جوانان جنبش زن، زندگی، آزادی از زبان هنری آزاد لرکی و مریم رمضانی گیوی


مصاحبه مینو همتی با آزاد لرکی پیرامون نمایش "دیوار نوشته ها" در شهر گوتنبرگ سوئد

Mino Hemmati's interview with Azad Larki about the "Writings on the Wall" show in Gothenburg, Sweden


English transcript of interview with Azad:


Mino Hemati: In tonight's program we will speak to a young artist about his artistry. Hi Azad, welcome to the Rahai Zan program! Azad Larki: Hi, thank you so much. Mino Hemati: Azad, tell us about yourself and your activities. Azad Larki: My name is Azad Larki, born on 4th April 2001 in Karaj. When I was 17, my family and I had to leave my home country and move to Sweden. Here I realized quite quickly that I now have freedom of speech, something I did not have in my former homeland. I chose to use that opportunity to tell my story, given my background of having fled a dictatorial country. So I started getting involved in the culture and started posting on social media about the situation in Iran and other topics that I was interested in, like migration issues. Now I'm studying to become a cultural project manager at a YH training in Gothenburg. Mino Hemati: So you graduated in Sweden, right? Azad Larki: No, I was living in Iran and I had quite a short time left to finish high school. But when we had to move to Sweden, I had to study for another two years to be able to supplement my grades. These two years helped me learn the language, find my place in society and start getting involved in the culture instead of continuing what I studied in Iran, like math and physics in high school. Mino Hemati: You had to leave Iran, so that was understandable. So you live in Sweden, but you choose to do a project about Iran and about a very specific aspect - graffiti and resistance in Iran? Azad Larki: I believe that this protest in Iran is itself art, while at the same time it is a necessary form of expression to achieve freedom. I think it is worth going down to the individual level and seeing how each individual thinks and how they reflect themselves on the walls. It is really brave to write graffiti considering that it puts their lives in danger when they go out into the streets and write slogans against the dictatorial regime that oppresses all citizens. People walking and protesting in the streets and risking their lives. The goal is to make their voices heard in a much more personal way than news can convey. Give viewers the experience of being born in Iran, especially if you are a woman, where you are told how to dress and your basic rights are taken away from you from an early age. Most people in Swedish society have not experienced such oppression. Another reason why I am doing this project is that I have only been in Sweden for four years and most of my friends are still in Iran. I want to be a part of this revolution and I hope to help in some way. I cannot work on anything else while this revolution is going on, I do not allow myself to work on anything that is not relevant to me and my background. Mino Hemati: Why did you choose the name "The Writings on the Wall"? Azad Larki: "The Writings on the Wall" is about a story from the Old Testament where there was a king who was quite dictatorial and had many slaves. One night, at one of his parties, an invisible hand appeared and wrote something on the walls. When someone helped him translate the text, it read "mene mene tekel u farsin", meaning your days are numbered and you will be killed by the Persians tonight. There has been an English proverb called "the writing on the wall", meaning that your days are numbered and the end is near. This is exactly what the Iranian people are saying to the dictatorship in Iran when they write things on the walls. Mino Hemati: What are your hopes for the future of Iran? Azad Larki: My first hope is that the current regime, the dictatorial regime, will fall and power will pass to the people. My second hope is that we can achieve an independent democracy. Personally, I dream of being able to return there one day where I can express myself freely and have the opinions I have without having to fear for my life.
//////////////////////////////////////////////// / På Svenska \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Mino Hemati:I kvällens program är vi med en ung konstnär och pratar med honom, och ännu viktigare, pratar vi med honom om hans konstnärskap. Hej Azad, välkommen till Rahi Zan-programmet! Hej, tack så mycket. Azad, jag vill att du ska berätta om dig och dina aktiviteter. Azad Larki: Jag heter Azad Larki, född den 4:e april 2001 i Karaj. När jag var 17 år blev jag och min familj tvungna att lämna mitt hemland och flytta till Sverige. Här insåg jag ganska snabbt att jag nu har yttrandefrihet, något jag inte hade i mitt tidigare hemland. Jag valde att använda den möjligheten med tanke på min bakgrund, att jag hade flytt från ett diktatoriskt land och hade mycket att berätta. Så jag började engagera mig inom kultur och började förmedla situationen i Iran och andra ämnen som jag var intresserad av, som migrationsfrågor. Nu studerar jag till kulturprojektledare på en YH-utbildning i Göteborg. Mino Hemati: Så du tog studenten i Sverige, eller hur? Azad Larki: Nej, jag bodde i Iran så jag hade ganska kort tid kvar för att bli klar med gymnasiet, eller kanske mer. Men när vi blev tvungna att flytta till Sverige, var jag tvungen att plugga i ytterligare två år för att kunna komplettera mina betyg. Dessa två år hjälpte mig att lära mig språket, hitta min plats i samhället och börja engagera mig inom kultur istället för att fortsätta det jag pluggade i Iran, som matematik och fysik i gymnasiet. Mino Hemati: Ni var tvungna att lämna Iran, så det var förståeligt. Nästa fråga är att du bor väl i Sverige, men du valde att göra ett projekt om Iran och en mycket specifik aspekt - graffiti och motstånd mot Iran? Azad Larki: Jag anser att den här protesten i Iran i sig är konst samtidigt som den är en nödvändig uttrycksform för att uppnå frihet. Jag tänker att det är värt att gå ner på individnivån och se hur varje individ tänker och hur de reflekterar sig själva på väggarna. Det är verkligen modigt att skriva graffiti med tanke på att det sätter deras liv i fara när de går ut på gatorna och skriver slagord mot den diktatoriska regimen som förtrycker alla medborgare. Människor som går och protesterar på gatorna och riskerar sina liv. Målet är att göra deras röster hörda på ett mycket mer personligt sätt än nyheter kan förmedla. Ge tittarna upplevelsen av att vara födda i Iran, särskilt om man är kvinna, där man blir tillsagd hur man ska klä sig och ens grundläggande rättigheter tas ifrån en redan från tidig ålder. De flesta i svenska samhället har inte upplevt ett sådant förtryck. En annan anledning till att jag gör det här projektet är att jag bara har varit i Sverige i fyra år och de flesta av mina vänner är kvar i Iran. Jag vill vara en del av den här revolutionen och jag hoppas kunna hjälpa till på något sätt. Jag kan inte arbeta med något annat medan denna revolution pågår, jag tillåter mig inte att arbeta med något som inte är relevant för mig och min bakgrund. Mino Hemati: Varför valde du namnet "The Writings on the Wall" (Skrifterna på väggen)? Azad Larki: "The Writings on the Wall" handlar om en historia från Gamla testamentet där det fanns en kung som var ganska diktatorisk och hade många slavar. En kväll, på en av hans fester, dök en osynlig hand upp och skrev någonting på väggarna. När någon hjälpte honom att översätta texten stod det "mene mene tekel u farsin", vilket betyder att dina dagar är räknade och du kommer att bli dödad av perserna ikväll. Det har funnits ett engelskt ordspråk som heter "the writing on the wall", vilket betyder att dina dagar är räknade och att slutet är nära. Det är precis vad iranska folket säger till diktaturen i Iran när de skriver saker på väggarna. Mino Hemati: Vad är dina förhoppningar för framtiden i Iran? Azad Larki: Min första förhoppning är att den nuvarande regimen, den diktatoriska regimen, ska falla och makten ska övergå till folket. Min andra förhoppning är att vi kan uppnå en oberoende demokrati. För mig personligen drömmer jag om att kunna återvända dit en dag där jag kan uttrycka mig fritt och ha de åsikter jag har utan att behöva vara rädd för mitt liv.


نمایش "دیوار نوشته ها"

"Writings on the Wall"


مصاحبه مینو همتی با مریم رمضانی گیوی پیرامون گرافیکهای اعتراضی علیه اعدام

Mino Hemmati's interview with Maryam Ramezani Givi about protest graphics against executions in Iran.گزارش تظاهرات کانون همبستگی با مبارزات مردم ایران و سخنان نسیم محمدی در محکومیت رژیم اسلامی در شهر گوتنبرگ سوئد


Report of the demonstration of the center of solidarity with the struggles of the Iranian people and the speech by Nasim Mohammadi in condemning the Islamic regime in the city of Gothenburg, Sweden.Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Wednesday, July 12, 2023

توماج صالحی فورا و بدون قید وشرط آزاد باید گردد

 

توماج صالحی فورا و بدون قید وشرط آزاد باید گردد صدای توماج باشیم Free Toomaj Salehi Now! Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Friday, June 30, 2023

راهپیمائی های قیام علیه اعدام با شرکت گسترده فعالین حقوق زنان برگزار شد Anti-death penalty marches


 Anti-death penalty marches were held with the participation of women's rights activists

Today, the twenty-fourth of June, at the call of a group of organizations, organizations, parties and institutions, a rally against the death penalty was held in Berlin, like other countries in Europe, from five o'clock in the afternoon. In this gathering, in addition to the speeches, condemning and showing the crimes of the Islamic government in its forty-four years of rule and the crimes against humanity were expressed in Persian and German languages. Also, slogans were chanted against the execution and supporting the protests of the Iranian people and standing in the women's revolution, the life of freedom. Reportage by Sharara Rezaei
#قیام_علیه_اعدام
امروز بیست و چهار یونی به فراخوان جمعی از تشکل ها، سازمان ها، احزاب و نهادها تجمعی علیه اعدام در برلین همچون دیگر کشورها در اروپا از ساعت پنج بعدازظهر برگزار شد.
در این تجمع ضمن سخنرانی ها در محکوم کردن و نشان دادن جنایت های حکومت اسلامی در چهل و چهار سال حاکمیت ش و جنایت علیه بشریت را به زبان های فارسی و آلمانی بیان شد .
همچنین شعارهایی علیه اعدام و حمایت از اعتراضات مردم ایران و ایستادگی در انقلاب زن، زندگی آزادی سر داده شد.

گزارش فیلم و عکس و متن از شراره رضائی
#اعتراضات_سراسری
#اعدام_قتل_عمد_سازمانیافته_دولتی
#زن_زندگی_آزادی
#مهسا_امینی
#اعدام_جنایت_علیه_بشریت 
#اعدام_نسل_کشی

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati

Wednesday, June 28, 2023

قیام علیه اعدام در شهر گوتنبرگ سوئد

 

قیام علیه اعدام در شهر گوتنبرگ سوئد

با تشکر از نسیم محمدی برای تهیه و ارسال این گزارش

Rise against executions in Iran
Reportage by Nasim Mohamdi
Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati

Wednesday, June 7, 2023

جنبش رهائی زن همگام با دیگر جنبش های اجتماعی برای برچیدن فوری بساط اعدام تلاش میکند ( اصفهان: سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی)

( گزارش امیرحسین باریکرو از تظاهرات بروکسل علیه اعدام ( اصفهان: سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی
( گزارش شراره رضائی از تظاهرات برلین علیه اعدام ( اصفهان: سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی


Tuesday, May 2, 2023

گزارش مراسم اول ماه روز جهانی کارگر RahaiZan reports May Day Celebrations

 

گزارش مهوش رشیدی از گوتنبرگ سوئد
May Day International Worker's day Celebration in Gothenburg Sweden - Mahvash Rashidi reporting for RahaiZan TV

اول مه، بررسی مصافها و راه کارها در میزگرد کارگر و معلم worker and teacher roundtable

 

 


اول مه، بررسی مصافها و راه کارها در میزگرد کارگر و معلم

بمناسبت فرا رسیدن روزجهانی کارگر و همچنین روز معلم، میزگردی با شرکت چهار میهمان گرامی داریم. خانم فرخنده آشنا فعال کارگری، آقای میثم آل مهدی از فعالین کارگری فولاد، آقای مهدی توپچی از فعالین کارگری و خیزش دیماه و آقای رسول بداقی از فعالین تشکلات معلمان با سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در برنامه رهائی زن کانال یک شرکت کردید.
در این برنامه سعی خواهیم کرد از مصیبتهای وارده در این چهل سال حکومت اسلامی و مصیبت مضاعف کرونا در یکسال اخیرعبور کنیم و به راه کارها، کم و کاستی های مبارزه مشترک تمامی اقشار و طبقات زحمتکش بپردازیم.

May 1st, review of struggles and solutions in the worker and teacher roundtable
On the occasion of International Workers' Day as well as Teacher's Day, we have a roundtable discussion with four dear guests. Ms. Farkhondeh Ashna, Mr. Meytham Al-Mehdi, a labor activist, Mr. Mehdi Topchi, a labor activist and the December uprising, and Mr. Rasoul Bodaghi, an activist in teachers' organizations. Thank you for accepting our invitation and participating in the Channel One Emancipation of women program.
In this program, we will try to overcome the calamities that have occurred in these forty years of Islamic rule and the double calamity of Corona in the last year, and to address the solutions, shortcomings and shortcomings of the common struggle of all working classes.

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Sunday, April 16, 2023

گزارش نسیم محمدی از تظاهرات گونتبرگ در دفاع از زندانیان سیاسی Free all Political Prisoners in Iran


 Nasim Mohammadi reports from Gothenburg Sweden, Domonstartion demanding the release of all politcal prisoners in Iran.


Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati