Friday, May 28, 2010

فرهاد حاجي ميرزائي فعال حقوق کودکان و زنان، زنداني سياسي شکنجه گاههاي سنندج، اوين و رجائي شهر و همبندي تعدا Mino Hemati Interviews Farhad Haji Mirzaee

فرهاد حاجي ميرزائي فعال حقوق کودکان و زنان، زنداني سياسي شکنجه گاههاي سنندج، اوين و رجائي شهر و همبندي تعداد از عزيزان جانباخته، پس از گريز از چنگال رژيم اسلامي از پناهگاهي خارج از مرزهاي ايران با مينوهمتي به گفتگو مينشيند


Part1 Mino Hemati Interviews Farhad Haji Mirzaee


Part2 Mino Hemati Interviews Farhad Haji Mirzaee

اعتصاب پرشکوه مردم کردستان در اعتراض به اعدام زندانيان سياسي، گفتگوي مينوهمت Mino Hemati Interviews Azad Zamani effects of General Strike in Kurdistan

Mino Hemati Interviews Azad Zamani effects of General Strike in Kurdistan
اعتصاب پرشکوه مردم کردستان در اعتراض به اعدام زندانيان سياسي، گفتگوي مينوهمتي با آزاد زماني دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران

جمعآوري دوميليون امضا براي لغو اعدام، گفتگوي مينوهمتي با صلاح ايراندوست مديرمسىئول ايران تريبون 2 Million signature to abolish death sentence

جمعآوري دوميليون امضا براي لغو اعدام، گفتگوي مينوهمتي با صلاح ايراندوست مديرمسىئول ايران تريبون
2 Million signature to abolish death sentence in Iran, an Interview with Salah Irandoost Editor of Iran-Tribune.com

بيانيه رهائي زن عليه اعدام زندانيان سياسي فرزاد کمانگر

بيانيه رهائي زن عليه اعدام زندانيان سياسي فرزاد کمانگر، شيرين هولي، مهدي اسلاميان، فرهاد وکيلي و علي حيدريان و همچنين اعتراضات در خارج از کشور از جمله سخنراني جمال کمانگر در مقابل سفارت رزيم اسلامي در لندن و سخنان رضا کمانگر در مقابل سفارت رژيم در هلسينکي فنلاند
A wave of protest aginst execution of political prisoners in Iran

Friday, May 14, 2010

اعتصاب عمومي و يکپارچه مردم در کردستان و در اعتراض به اعدام عزيزان Mino Hemati Interviews Rahman Houseinzadeh about Genral Strike in Kurdistan of Iranاعتصاب عمومي و يکپارچه مردم در کردستان و در اعتراض به اعدام عزيزانشان در زندانهاي رژيم اسلامي، گفتگوي مينوهمتي با رحمان حسين زاده دبير کميته کردستان حزب حکمتيست پيرامون ابعاد و دستآوردهاي اعتصاب يکپارچه ٢٣ ارديبهشت
Mino Hemati Interviews Rahman Houseinzadeh about Genral Strike in Kurdistan of Iran

نامه زنده ياد فرزاد کمانگر چندي قبل از اعدامش، خطاب به معلمان، همکاران و دانش آموزانش Mino Hemati recites Farzad Kamngar's Letter to Teachers


نامه زنده ياد فرزاد کمانگر چندي قبل از اعدامش، خطاب به معلمان، همکاران و دانش آموزانش
Mino Hemati recites Farzad Kamngar's Letter to Teachers before his execution in Evin prison May 2010

Wednesday, May 12, 2010

گفتگوي مينوهمتي با رضاکمانگر فعال حقوق بشر درفنلاند، در پي اعدام پنج تن از زندانيان سياسي که چهارتن از مبارزين مت Mino Hemati Interviews Reza Kamangar


گفتگوي مينوهمتي با رضاکمانگر فعال حقوق بشر درفنلاند، در پي اعدام پنج تن از زندانيان سياسي که چهارتن از مبارزين متولد کردستان ميباشند شهرهاي اين استان ملتهب است و استقبال از فراخوان به اعتصاب عمومي روز پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت دامنه اي بيسابقه گرفته است
Mino Hemati Interviews Reza Kamangar about General Strike in Kurdistan to protest execution of beloved teacher Farzad Kamnagr and other political prisoners.

گفتگوي مينوهمتي با آقاي خليل بهراميان وکيل مدافع فرزاد کمانگر، شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان در مورد اعدام نا Mino Hemati interviews Khalil Bahramian


RahaiZan TV program via Channel One Satellite TV, Mino Hemati interviews Khalil Bahramian defense attorney of executed teacher activist Farzad Kamangar.
گفتگوي مينوهمتي با آقاي خليل بهراميان وکيل مدافع فرزاد کمانگر، شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان در مورد اعدام نابهنگام فرزاد و ديگر موکلينشان بدست رژيم اسلامي در زندان اوين تهران

گفتگوي مينو همتي با شيرين کمانگر خواهر زنده ياد فرزاد کمانگر، در رابطه با اعدام نابهنگام اين معلم مبارز و انسان Mino Hemati interviews Shirin Kamangar

Rahai Zan TV producer, Mino Hemati interviews Shirin Kamangar, late Farzad's sister, the teacher activist executed by Islamic regime of Iran.
گفتگوي مينو همتي با شيرين کمانگر خواهر زنده ياد فرزاد کمانگر، در رابطه با اعدام نابهنگام اين معلم مبارز و انساندوست
English transcript of this interview was contributed by Said Mohammadi, which we are grateful for his cooperation with us.

I have Miss. Shirin Kamangar on air, late Farzad kamangar's sister, the activist teacher
let me express my greetings and condolences to you and dear mother  Mrs. Saltaneh Rezaee,
your relatives and acquaintances
I should acknowledge that since I interviewed directly with mother
and due to my conversations with Farzad Kamangar's lawyer, Mr. khalil Bahramanian
which was published through this program all over the world
and I also read Farzad's beautiful writings from this program
it is truly difficult for me to believe this
that how the Islamic Regime, shows his hatred towards brave, fighting,
freedom and equality seeker people, by brutally murdering captive fighters like Farzad Kamangar
and his 4 dear companions
   Shirin Kamangar please tell us if you and your family, your mother or brother, were already  aware 
of the time and place of Farzad's execution?
did they let your mother to bid farewell?
unfortunately not! one year ago our mother had a 5 minute meeting with him
we haven't vand we haven't seen him for one year
the execution has been so unexpected and sudden
neither his lawyer nor the family were not informed  and he himself
was not informed even one day before the execution
because the day before at 4 p.m he called home and asked for some books to be sent to him
he didn't guess any danger and they didn't tell himself neither
it seems after his last contact with home all the telephones in Evin were cut off
and he didn't have any contact with the world
and his execution was performed in the early morning of the same night
after Evin telephones were disconnection
Miss Shirin Kamangar please tell us exactly when, where and at what time was Farzad Kamangar executed?
the time and place is not truly clear for us, we just know it has been in Evin
the day before (the execution)  he called us from Evin
and they say he was executed in Evin
and unfortunately we don't  know its exact time
at first we didn't want to accept the news at all until 10 o'clock in the morning
when it was declared
we considered it as a rumor, but unfortunately this rumor gradually became truth
I did want to have a conversation with your mother Mrs. Rezaee
but I know she is severely ill. tell us a little about her
my mother has heart disease and also has blood pressure and unfortunately
she has really lost her balance in these two days
I know that many parties and organizations  have called for a public strike for the people of Kurdistan
on 23rd of Ordibehesht. did your family and acquaintances call for commemoration?
did you receive Farzad's body?
unfortunately not! we as the family put all our strength and considered it as a priority to get the body
sometimes his mother became suspicious in the whole issue that maybe he has not been executed
and even if it's just for our own relief the least thing we can do is to put all our energy to get the body back
and now we are waiting for the answer
also today we went to many places
we're waiting for some organizations that they might cooperate and arrange a way for us to get the body tomorrow
Miss. Shirin Kamangar will you transfer Farzad's body from Tehran to Kamyaran?
we will definitely take it to Kurdistan but it's not clear where exactly
the priority is our mother to see the body, relief herself, then she will decide to take him to his birthplace
dear Shirin, this is a very difficult situation, do you have a message for all those who are listening to you all over the world?
we just appreciate the sympathy of all those friends who stayed with us in these moments
thank you very much
deliver my special greetings to Mrs. Saltaneh Rezaee
we really will not forget her consistent fighting
many times when I called her and she was on the way between Kamyaran and Tehran to see Farzad
I say special hello and accept our sympathy in these harsh days
thank you very much good luck


Saturday, May 1, 2010

در آستانه اول مه گفتگوي مينوهمتي با يکي از صاحب نظران مسائل کارگري کردستان، رحمان حسين زاده دبيرکميت MinoHemati Interviews Rahaman_Houseinzadeh May1st

در آستانه اول مه گفتگوي مينوهمتي با يکي از صاحب نظران مسائل کارگري کردستان، رحمان حسين زاده دبيرکميته کردستان حزب حکمتيست

هديه رهائي زن براي رو جهاني کارگر، سرود انترناسيونال به فرانسوي سروده اوژين پواتيه کارگر نجار فرانسوي در سال ١٨٨International in French with Farsi Sub

هديه رهائي زن براي رو جهاني کارگر، سرود انترناسيونال به فرانسوي سروده اوژين پواتيه کارگر نجار فرانسوي در سال ١٨٨٨ بهمراه متن ترجمع فارسي اثر قاسم لاهوتي


گزارشي از کنفرانس سالانه سازمان سراسري پناهندگان ايراني در استکهلم سوئد بهمراه گفتگو با سه تن از فعالين بيمرز شاد A reportage from Bimarz in Stockholm
گزارشي از کنفرانس سالانه سازمان سراسري پناهندگان ايراني در استکهلم سوئد بهمراه گفتگو با سه تن از فعالين بيمرز شادي، فرهود و فرهاد
A reportage from Bimarz in Stockholm, along with short interviews with Shadi, Farhoud and Farhad Asylum seeker activists.