Tuesday, November 21, 2023

نامش را فریاد خواهیم زد و به یادش درختی خواهیم کاشت Will Shout Her Name - Armita
Will Shout Her Name - Armita

and plant a tree in her memory

Berlin - November 2023 


زن‌کشی حکومتی آرمیتا گراوند ما را همچون دیگر مردمان ایران در غم و خشمی دوباره فرو برد. غم و خشمی که سکون و سکوت در برابر این جنایت را روا نمی‌دارد. ما، مجموعه‌ای از نهادها روز یکشنبه، ۵ نوامبر ۲۰۲۳ در شهر برلین گرد هم آمدیم تا نام آرمیتا را در کنار نام ژینا امینی و تمامی جان‌باختگان ۴۴ سال حکومت استبداد و آپارتاید جمهوری اسلامی فریاد بزنیم. ما می‌خواهیم به یاد آرمیتا که نوشته بود: «حتی تاریک‌ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید»، زیر آسمان گوشه‌ای دیگر از جهان که خورشیدش روزی برای مردمان تحت ستم نیز خواهد درخشید، درختی در باغچه‌ایی بکاریم که پیشتر درختی به نام و یاد ژینا را در دل خاک خود جا داده است.

#ژن_ژیان_ئازادی
#زن_زندگی_آزادی
#آرمیتا_گراوند

مبارزه تا محو خشونت علیه زنان ادامه دارد

 Tiil elimination of violence against women, our struggle continues!


Tuesday, October 24, 2023

گزارش از برلین: تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین

 


Solidarity with people of palestine - Berlin


گزارش از برلین: تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین

گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی

  در برنامه رهائی زن از کانال یک ماهواره بتاریخ بیست و چهارم اکتبر بسوی ایران و جهان پخش گردید

روز شنبه ۳۰ سپتامبر ٢٠٢٣ پنل "دادخواهی نقطه پیوند جنبش‌ها" با ارائه بحث‌های زیر برگزار شد: 👈 دادخواهی نقطه پیوند جنبش‌ها ✍🏼 سما اوریاد، پژوهشگر مطالعات رسانه و جنسیت: کارسیاسی و فمینیستی مادران دادخواه: از خاوران تا قیام ژینا ✍🏼 فاطمه کریمی، فمینیست و پژوهشگر زنان کُرد: جنسیت و اتنیسته و مشارکت سیاسی زنان کُرد ✍🏼 جلال سعیدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی دهه ۶۰: پیوند جنبش دادخواهی و جنبش کارگری 👈 بحث در کارگروه‌ها و جمعبندی عمومی


پنل نخست، نهمین گردهمایی سراسری، جمعه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳تحت عنوان "دلالت‌های قیام ژینا" برگزار شد: ✍🏼 فائزه براهویی، فمینیست، فعال بلوچ: درهم تنیدگی ستم در بلوچستان ✍🏼 یاور خسروشاهی، کوییر اکتیویست: مبارزات نادیده شده در ایران ✍🏼 چنور مکی فعال سیاسی: نقش و جایگاه کارگران در مبارزات معاصر ✍🏼 سوما رستم پور، فمینیست و پژوهشگر کُرد: قیام ژینا در پرتو مناسبات طبقاتی- جنسیتی در مرکز - حاشیه


در مراسم افتتاحیه نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، یوسف اردلان پیام جمعیت کردهای مقیم فرانسە را قرائت کرد:
***
گرامی‌باد خاطرە جانباختگان بدست حکومت دینی درایران از آغاز تاکنون؛
جمعیت کردهای مقیم فرانسە بر مبنای یاد آوری دوران سیاە سلطنت و نفی جمهوری اسلامی در تمامیت آن بیش از ٢٠سال است همراە با همراهان مدافع آزادی و رهائی بشر از قید نا برابری های اجتماعی، نابرابری های زن ومرد، ستم ملی و جنسیتی کە ریشە در استثمار و بهرە کشی انسان از انسان دارد، در حد توان خود بە افشای نقض حقوق انسانها در ایران و بویژە کردستان، کوشیدەاست.
حکومت دینی درایران از همان آغاز بقدرت رسیدن و شاید ماهها قبل از آن با سوزاندن حدود ٥٠٠نفر در سینما رکس آبادان (٢٨ مرداد١٣٥٧)جلادت و بدور بودن از ارزشهای انسانیش را بەنمایش گذاشت.
حوادث پس از نوروز خونین سنندج ١٣٥٨ آغاز آشکار اعمال خشونت در ترکمن صحرا در فروردین ١٣٥٨، خوزستان و بلوچستان طلایە نکبت‌بار این حکومت بود. در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ کشتاری کە از پاوە با بە قتل رساندن دکتر رشوند در بیمارستان نوسود و کشتن معلمین نازنینی چون هرمز گرجی بیانی و بهمن عزتی در ٢٨ مرداد ٥٨و اعدام ١١ نفردرفرودگاە سنندج درسوم شهریور ١٣٥٨ و اعدامهای مریوان در٥ شهریور و قتل عام دهکدەهای قارنا و قەڵاتان ١١ شهریور ١٣٥٨نمونەهای چشم‌گیر این جنایات هستند ، تداوم این کشتارها کە سیر صعودی داشت اوجش را در تابستان ١٣٦٧ شاهدیم ، وادامە این نابکاریها را در قتل های زنجیرەای و سپس بی رحمیهای بی‌نمونە در بخاک و خون کشیدن جوانان معترض بەاین هیولای برخاستە از قرون وسطا را شاهد هستیم
در سە سال گذشتە ادبار کوید19 (ویروس تاجدار) وقفە بزرگی در فعالیت سازمانها و انجمنهای مدافع آزادی و برابری درخارج از کشور کە نیاز بە گردهمائیهای حضوری داشت بوجود آورد. و جمعیت ما هم مستثنی از این قاعدە نبود، با شرکت دراین گرد همآئی بارزش خوشحال هستیم کە بعنوان "جمعیت کردهای مقیم فرانسە" همراە شما عزیزان یاد و خاطرە تمام عزیزانی را کە حکومت اسلامی ایران بخاک و خون کشید را گرامی می‌داریم .

برقرارباد پیوند مبارزاتی، زنان،مردان، ملل تحت ستم دوش بدوش کارگران و زحمتکشان همە ملتها در ایران ژن ، ژیان، ئازادی - زن، زندگی، آزادی
"جمعیت کردهای مقیم فرانسە " برلین ٢٩ سپتامبر ٢٠٢٣

آکسیون روز جهانی منع اعدام در گوتنبرگ سوئد

 

Abolish death penalty rally in Gothenburg

 نسیم محمدی

سخنان آزاد لرکی به زبان سوئدی با زیر نویس فارسی

آکسیون کلکتیو زنان افغان علیه طالبان در برلین


همایش مهسا "به نام تو که اسم رمز ماست" فعالین رهائی زن - گوتنبرگ - سوئد

 Mahsa conference "In your name, which is our password" RahaiZan - Gothenburg - Sweden

The participants of this seminar were Nasim Mohammadi, Niayesh Taghipour, Setara Maleki Tabar, Sama Zandieh, Mahvash Rashidi Birgani, Soran Roshan, Isa Larki and Azad Larki.
The first speaker of the program was Kokab Mohammadi, a women's rights activist, and the title of his speech was "Zina's uprising against oppression".

This speech was by enumerating women's struggles against the compulsory hijab and the formation of the Jinnah uprising, and at the end, it ended by enumerating the demands of different social groups and classes and the continuation of the uprising.

This program was broadcast towards Iran, the Middle East and the region via Channel One sattelite station in October 2023.
دست اندر کاران این سمینار نسیم محمدی ، نیایش تقی پور ، ستاره ملکی تبار،سما زندیه،مهوش رشیدی بیرگانی ، سوران روشن،عیسی لرکی و آزاد لرکی بودند.
اولین سخنران برنامه کوکب محمدی  فعال حقوق زنان بود و عنوان سخنرانی ایشان" قیام ژینا علیه ستم " بود .

این سخنرانی با برشمردن مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و  شکل گیری قیام ژینا  بود و در انتها  برشمردن مطالبات گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی و تداوم قیام پایان یافت .