Saturday, December 24, 2011

بمناسبت مبارزه با خشونت عليه زنان - رهائي زن در شهر گوتنبرگ

کنفرانس بمناسبت مبارزه با خشونت عليه زنان - رهائي زن در شهر گوتنبرگ گزارش اين کنفرانس از طريق برنامه رهائي زن از کانال يک ماهواره به سوي ايران و ديگر نقاط پخش گرديد Part1: Part2: Part3:
کنفرانس بمناسبت مبارزه با خشونت عليه زنان - رهائي زن در شهراستکهلم سوئد گزارش اين کنفرانس از طريق برنامه رهائي زن از کانال يک ماهواره به سوي ايران و ديگر نقاط پخش گرديد

شرايط ناگوار يک خانواده پناهجو در پس رد تقاضاي پناهندگيشان، مصاحبه مينوهمتي با ايرج شاه عليدوست و سحر نيازي و کودک خردسالشان فرهاد Iraj Shahalidoost and Sahar Niazi requesting help from Tobias Billström Swedish Migration Minister

Iraj Shahalidoost and Sahar Niazi requesting help from Tobias Billström Swedish Migration Minister Mino Hemati, Rahai Zan TV program anchor/producer interviewed a young family upon rejection of their asylum request in Sweden. Iraj Shah Alidoost his wife Sahar Niazi and their baby Farhad talk about their sad situations and their hopes. شرايط ناگوار يک خانواده پناهجو در پس رد تقاضاي پناهندگيشان، مصاحبه مينوهمتي با ايرج شاه عليدوست و سحر نيازي و کودک خردسالشان فرهاد English transcript: Interview with Sahar Niazi and Iraj Shahalidost in a TV channel broadcasting from USA to worldwide Farsi speaking viewers on Dec 24, 2011 Rahai Zan TV, Journalist: Mino Hemati In this interview, Sahar says: regarding my activities as a feminist and a blogger, I did not expect that my asylum application to be rejected by the Swedish Migration Office and Court. My online activities in my weblog and other oppositional websites against the Iranian regime create a high risk for me and my family in case we would be deported to Iran. I'm sure that the only thing which is waiting for us in Iran is prison and execution. Iraj explains: although our lives are in danger, Migration Office tries to close the doors on us. I am the son of a martyr, therefore the Iranian government has an eye on us and the condition is much more difficult for me if I would be deported to Iran. Death to Khomeini and Khamenei, who created the war and killed my father; and I was forced to be a member of martyrs' family. I ask the Immigration Minister of Sweden to accept our asylum application and guarantee our safety in Sweden. ------ Swedish translation: Svenska Intervju med Sahar Niazi och Iraj Shahalidost i en TV-kanal i USA den Dec 24, 2011 Rahai Zan tv, journalist: Mino Hemati I denna intervju säger Sahar: om min verksamhet som en feminist och en bloggare, det gjorde jag inte förvänta sig att min asylansökan avslås av den svenska migrationsbyrån och domstolen. Min online-aktiviteter i min blogg och andra oppositionella hemsidor mot den iranska regimen skapar en stor risk för mig och min familj i fall vi skulle utvisas till Iran. Jag är säker på att det enda som väntar på oss i Iran är fängelse och avrättning. Iraj förklarar: Även om våra liv är i fara, försöker migrationsbyrån att stänga dörrarna på oss. Jag är son till en martyr, alltså den iranska regeringen har ett öga på oss och tillståndet är mycket svårare för mig om jag skulle utvisas till Iran. Död åt Khomeini och Khamenei, som skapade kriget och dödade min far, och jag var tvungen att vara medlem i martyrernas familj. Jag frågar Immigration ministern för Sverige att acceptera vår asylansökan och garantera vår säkerhet i Sverige.

تظاهرات پناهجويان در استکهلم سوئد

Demonstration by asylum seekers in Stockholm Sweden. تظاهرات پناهجويان در استکهلم سوئد

گزارش از تظاهرات پناهجويان در اعتراض به سياستهاي دولت سوئد

Demonstration by asylum seekers in Capital of Sweden. تظاهرات پناهجويان در اعتراض به سياستهاي دولت سوئد, گزارش از تظاهرات پناهجويان در استکهلم سوئد