Tuesday, November 21, 2023

نامش را فریاد خواهیم زد و به یادش درختی خواهیم کاشت Will Shout Her Name - Armita
Will Shout Her Name - Armita

and plant a tree in her memory

Berlin - November 2023 


زن‌کشی حکومتی آرمیتا گراوند ما را همچون دیگر مردمان ایران در غم و خشمی دوباره فرو برد. غم و خشمی که سکون و سکوت در برابر این جنایت را روا نمی‌دارد. ما، مجموعه‌ای از نهادها روز یکشنبه، ۵ نوامبر ۲۰۲۳ در شهر برلین گرد هم آمدیم تا نام آرمیتا را در کنار نام ژینا امینی و تمامی جان‌باختگان ۴۴ سال حکومت استبداد و آپارتاید جمهوری اسلامی فریاد بزنیم. ما می‌خواهیم به یاد آرمیتا که نوشته بود: «حتی تاریک‌ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید»، زیر آسمان گوشه‌ای دیگر از جهان که خورشیدش روزی برای مردمان تحت ستم نیز خواهد درخشید، درختی در باغچه‌ایی بکاریم که پیشتر درختی به نام و یاد ژینا را در دل خاک خود جا داده است.

#ژن_ژیان_ئازادی
#زن_زندگی_آزادی
#آرمیتا_گراوند

مبارزه تا محو خشونت علیه زنان ادامه دارد

 Tiil elimination of violence against women, our struggle continues!