Wednesday, April 28, 2021

May 1st, review of struggles and solutions in the worker and teacher roundtable اول مه، بررسی مصافها و راه کارها در میزگرد کارگر و معلم

 


اول مه، بررسی مصافها و راه کارها در میزگرد کارگر و معلم

بمناسبت فرا رسیدن روزجهانی کارگر و همچنین روز معلم، میزگردی با شرکت چهار میهمان گرامی داریم. خانم فرخنده آشنا فعال کارگری، آقای میثم آل مهدی از فعالین کارگری فولاد، آقای مهدی توپچی از فعالین کارگری و خیزش دیماه و آقای رسول بداقی از فعالین تشکلات معلمان با سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در برنامه رهائی زن کانال یک شرکت کردید.
در این برنامه سعی خواهیم کرد از مصیبتهای وارده در این چهل سال حکومت اسلامی و مصیبت مضاعف کرونا در یکسال اخیرعبور کنیم و به راه کارها، کم و کاستی های مبارزه مشترک تمامی اقشار و طبقات زحمتکش بپردازیم.

May 1st, review of struggles and solutions in the worker and teacher roundtable
On the occasion of International Workers' Day as well as Teacher's Day, we have a roundtable discussion with four dear guests. Ms. Farkhondeh Ashna, Mr. Meytham Al-Mehdi, a labor activist, Mr. Mehdi Topchi, a labor activist and the December uprising, and Mr. Rasoul Bodaghi, an activist in teachers' organizations. Thank you for accepting our invitation and participating in the Channel One Emancipation of women program.
In this program, we will try to overcome the calamities that have occurred in these forty years of Islamic rule and the double calamity of Corona in the last year, and to address the solutions, shortcomings and shortcomings of the common struggle of all working classes.

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Sunday, April 25, 2021

How is it that Mohsen Namjoo is accused, convicted and punished in the virtual world? چگونه است که محسن نامجو در دنیای مجازی، متهم، محکوم و مجازات میشود؟

 
چگونه است که محسن نامجو در دنیای مجازی، متهم، محکوم و مجازات میشود؟
ایکاش برای ورود به دنیای مجازی و راندن خرمراد، همچون رانندگی با اتوموبیل نیازمند مطالعه آئین نامه و کسب قبولی در تئوری و عمل، در شناخت و رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی و کسب گواهی نامه می بودیم. خطرات ناشی از تصادمات در دنیای مجازی دست کمی از صوانح رانندگی نداشته اند. در هندوستان و آسیای شرقی شاهد هجوم گله وار تحریک شدگان دنیای مجازی به اقلیتها و زنان بودیم و در مدارس غرب هر از چند گاهی شاهد تهاجم گروهی به یک نوجوان هستیم که منجر به خودکشی یا افسردگی گردیده است. و اخیرا شاهد هجمه گروهی به محسن نامجو در دنیای مجازی بوده ایم. در این برنامه از ثریا شهابی صاحب نظر مارکسیست و مدافع حقوق زنان و کودکان دعوت کردیم که ماجرا را از منظری دیگر بررسی کنیم.


How is it that Mohsen Namjoo is accused, convicted and punished in the virtual world? What if, in order to enter the virtual world and joy riding, like driving a car, we needed to study the regulations and gain acceptance in theory and practice in recognizing and observing the traffic rules and obtaining a driver’s license. The dangers of accidents in the virtual world are no less than those of traffic accidents. In India and East Asia, we have seen a virtual influx of cybercriminals against minorities and women, and in Western schools we have occasionally witnessed a social media gang attack on a teenager that has led to suicide or depression. And recently we have witnessed a group attack on Mohsen Namjoo in the virtual world. In this program, we invited Soraya Shahabi, a Marxist thinker and defender of women's and children's rights, to look at the matter from another perspective. I remember when Olof Palme was assassinated in Stockholm and the police arrested a suspect, the suspects were called "thirty-three-year-olds" in the newspapers. Until the end of the trial, the public was not informed of the identity of this person, and I observed that in other cases as well, in order to preserve the dignity of the accused, the name of the accused was not revealed until the crime was proven and the sentence was announced. The principle is innocence and the accused is innocent until proven guilty in a competent court. 1) What is the position of the Me-Too movement in the virtual world and the real and legal world? The question is, how is it that Mohsen Namjoo is accused, condemned and punished in the virtual world? Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Tuesday, April 20, 2021

میزگرد بررسی ابعاد قتلهای ناموسی در ایران و کشورهای مجاورRoundtable about honor killing in Iran and region

 


میزگرد بررسی ابعاد قتلهای ناموسی در ایران و کشورهای مجاور

قرار بود،چو عضوی بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار

بمثابه یک جامعه در لابلای خبرها هر از چند گاهی متوجه وقوع جنایتی وحشتناک توسط اعضای مذکر یک خانواده علیه عضو مونس خانواده میشویم، با ابراز تاسف و تاثر و بعضا توام با خشم از آن میگذریم. اینبار خبری بوسعت کشف گور های جمعی در بوسنیا و رواندا و یا هرجای دیگری که جنایت علیه بشریت رخداده است در گوشه ای از یک گورستان رسمی در شهر سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق قطعه ای کشف میشود که چند هزار زن بی نام و نشان در آنجا دفن شده اند. طبق تحقیقات یک وکیل جوان خانم روژگار ابراهیم گورستان زنان گمنام محل دفن چندین هزار زنی است که توسط مردان خانواده بقتل رسیده اند و این در حالیست که در اقلیم کردستان خشونت علیه زنان جرم محسوب میشوند و قتل ناموسی مشمول مجازات قانونی میشود، لیکن از پیگرد قضائی جنایتکاران خبری نیست و نظام حاکم با سکوت خود به تداوم این جنایات یاری میرساند.
در میزگرد امشب با چهار میهمان عزیز که هریک در این زمینه فعال هستند به گفتگو مینشینیم تا نوری بر این تاریک خانه افنکده باشیم و راه کارهای موجود را شناسائی کنیم.
میهمانان عزیز این برنامه، شکوفه اورامی کنشگر مدافع حقوق زنان و کودکان از ایران، دیانا نامی فعال حقوق زنان و مدیر مسئول سازمان حقوق زنان ایران و کرد (ایکرو) از لندن، رضوان مقدم فعال حقوق زنان و از مسئولین کمپین قتلهای ناموسی را متوقف کنید از آلمان و فریبا رشیدی فعال حقوق زنان که خود با خشونت مواجه شده و با جسارت از حق خود دفاع کرده است را از نروژ داریم.
As a society in the news flash, from time to time we notice the horrific crime committed by the male members of a family against a female member of the family, we go through it with regret and emotion and sometimes with anger. This time news of the discovery of mass graves in Bosnia and Rwanda or anywhere else where crimes against humanity have taken place In a corner of an official cemetery (Syvan) in the city of Sulaymaniyah in the Iraqi Kurdistan region, a section was discovered containing several thousand unnamed women graves.

According to the research of a young lawyer, Ms. Rozgar Ibrahim, the Cemetery of Unknown Women is the burial place of several thousand women who were murdered by men of their family, while in the Kurdistan region violence against women is a crime and honor killing is subject to legal punishment, but there is no known prosecution for these murder crimes. The ruling regime is helping these crimes to continue with its silence.

The guests of the program are Shokofeh Orami, an activist for women and children in Iran, Diana Nami, a women's rights activist and director of the Iranian and Kurdish Women's Rights Organization (IKWRO) in London, Rezvan Moghadam, a women's rights activist, and a campaign official in Stop Honor Killings from Germany. And we have Fariba Rashidi, a women's rights activist from Norway who has faced violence and boldly defended her rights from Norway.

Direct link to Kanal Yek https://ch1.cc/live-tv/

Sunday, April 18, 2021

آیلین از دیدن فرزندان خرد سالش محروم شده Denying parental visitation right is cruelty against children and parents

 


خشونت به زنان در ابعاد گوناگون و در اشکال متفاوت خود را بنمایش میگذارد و جسم و روان زن را میآزارد. در این برنامه پای صحبت زنی مینشینیم که از دیدن فرزندان خرد سالش محروم شده واین در حالیست که کشور آلمان زندگی میکند و قوانین و موسسات دولتی میبایست مانع از اینگونه برخوردهای ناهنجار گردد.


English:
Violence against women manifests itself in various dimensions and in different forms and hurts the body and mind of women. In this program, we are talking about a woman who has been deprived of seeing her young children, while she lives in Germany, and laws and government institutions must prevent such abusive treatment. (Aylin, Fatemeh Rashid Abbassi is deprived of visiting her children)
German: Gewalt gegen Frauen manifestiert sich in verschiedenen Dimensionen und in verschiedenen Formen und verletzt Körper und Geist von Frauen. In diesem Programm geht es um eine Frau, der es nicht gelungen ist, ihre kleinen Kinder zu sehen, während sie in Deutschland lebt, und Gesetze und Regierungsinstitutionen müssen eine solche missbräuchliche Behandlung verhindern. (Aylin, Fatemeh Rashid Abbassi wird der Besuch ihrer Kinder vorenthalten)

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati