Sunday, March 31, 2024

Woman Life Freedom March 8 مجموعه گزارشات هشت مارس روزجهانی زن - جنبش رهائی زن در راستای انقلاب زن زندگی آزادی - ازآلمان، بلژیک، نروژ ، انگلیس و سوئد

 ازآلمان، بلژیک، نروژ ، انگلیس و سوئد

این برنامه شامل:

 ارائه پیام سازمان رهائی زن توسط نسیم محمدی بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن.

گزارش نسیم محمدی از تظاهرات هشت مارس در گوتنبرگ. (از دقیقه 8)

مصاحبه نسیم محمدی با نیایش تقی پور، رحمان، علی اکبر و توفیق محمدی بمناسبت هشت مارس روزجهانی زن (از دقیقه 9:33 )

برنامه رهائی زن با تم "زنان و معضل فقر و نابرابری" در اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان شامل:

زنان کارگر- ارائه شده توسط شراره رضائی  (از دقیقه  21:46 )

زنانه شدن فقر – ارائه کننده نسیم محمدی  (از دقیقه  30:02 )

نابرابری جنسیتی – ارائه کننده گان نیایش تقی پور و ستاره ملکی تبار  (از دقیقه  32:04 )

نابرابری حقوقی – ارائه کننده مهوش رشیدی  (از دقیقه  33:38 )

ریشه های فقر و نابرابری – ارائه کننده مینو همتی  (از دقیقه  34:53 )

 

@@@@@@@@@


گزارش نسیم محمدی از تظاهرات هشت مارس در گوتنبرگ.

مصاحبه نسیم محمدی با نیایش تقی پور، رحمان، علی اکبر و توفیق محمدی بمناسبت هشت مارس روزجهانی زن 

HOPE گزارش شریفا سحر - انجمنگزارش جلسه بحث آزاد هفتم مارس با تم: جنبش ژن، ژیان، ئآزادی بر کدام بستر سیاسی، اجتماعی در جامعه شکل گرفت؟ دستاوردها در ایران، منطقه و جهان؛ راه کارهای ادامه مبارزه مشترک علیه تمامی اشکال ستم. در ابتدا سه نفر به نمایندگی از “آکادمی مطالعات زنان افغانستان (اوسا)”، “جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) - برلن”، “جنبش حرکت برای تغییر” و یاور برادران اکتیویست کوییر و فمنیست هر کدام ده دقیقه نظر خودشان را در مورد تم بالا بیان کردند. پس از آن سایر شرکت‌ کنندگان نظر خودشان را در مورد تم و یا در برخورد به نظرات مطرح شده بیان نمودند


---------------------------------


رنگ صدای سیستان
هورا میرشکاری: نقاش، خواننده و اینستالیشن آرتیست سیستانی


(iWin) Iranian Women in Network کاری از گروه

بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن در برنامه اقدام مشترک تشکلهای مستقل زنان این برنامه همچنین از کانال یک در برنامه رهائی زن از ماهواره بسوی ایران و خاورمیانه پخش گردید. iWin - Hura Mirshekari (The Color of Voice of Sistan)No comments:

Post a Comment