Tuesday, January 16, 2024

اینجا میخوام از شریفه محمدی فعال مستقل کارگری ساکن در رشتNasim Mohammadi talks about Sharifeh

(این برنامه رهائی زن در تاریخ 16 ژانویه از شبکه ماهواره ای کانال یک پخش گردید)
 

ایانجا میخوام از شریفه محمدی فعال مستقل کارگری ساکن در رشت، براتون بگم ...دختری که در دل طبیعت آذربایجان به دنیا اومده و این عشق به طبیعت هنوز تو وجودش باقیست.دختری که وقتی میخواست کلاس اول رو در شهر کرج شروع کنه هنوز به زبان مادریش حرف میزد ولی با وجود همه این سختی ها تونست دوستان خوبی پیدا کنه و سالهای تحصیلش رو درمدرسه و دانشگاه با موفقیت پشت سر بگذاره.شریفه محمدی چون از خانواده ی کارگری آمده ،همواره دغدغه کمک به افراد تحت تبعیض و ستم رو داشته و داره. امروز شریفه محمدی ۴۰ روزه که در زندانهای رژیم تحت فشار و بازجوییِ

شریفه محمدی زن زحمتکشی که هر روز برای بهبود زندگی خانواده ش سر کار حاضر میشد و حالا با عدم حضورش، چهل روزِ که وضعیت خانواده دگرگون شده است

  تو در این مدت تنها تونسته اون هم به مدت چند دقیقه ،با پسر ۱۲ ساله ش که هنوز هم نمیتونه بفهمه مادرش چرا  ناگهانی دستگیرشده و با مادر پیرش که فارسی بلد نیست به زبان فارسی صحبت کنه

وکیل تسخیری و  گذاشتن وثیقه هم نتونسته کمکی بهش بکنه

شریفه  محمدی میتونه  نماد هر کدوم از ما زنان ایرانی باشه زنانی که ماهیت و هویتشون در گروآزادی و خوشبختی و عدالت همگانی در جامعه ست زنانی که تلاش میکنن زندگی رو برای همه بهتر کنن و مدافع حقوق کارگران و زنان و کودکان در مقابل سیستم سراسر فاسد و ستمگر جمهوری اسلامی هستن و امروز اتفاقا در خط اول مبارزه علیه رژیم اسلامی هستن  ولی جمهوری اسلامی  تلاشها شون رو حتی وقتی مستقل و شخصی هم باشه برنمیتابه.به تعداد تمام زنان ایران شریفه وجود دارد

تنها جرم شریفه محمدی  شرافتمندانه زندگی کردن است.

بله شرافتمندانه زندگی کردن و عدالت خواهی برای همه در جمهوری اسلامی جرم است

جمهوری اسلامی  تمام تلاش خود را میکند با ایجاد فضای رعب و وحشت  همه  انسانهای آزاده را به بند بکشد

از فعالیت های  اجتماعی میترسه

برای بقای خودش همه ارزشهای انسانی را سرکوب میکنه چون در آستانه سرنگونیه

شریفه محمدی و همه ی زندانیان در بند را فراموش نکنیم.

نسیم محمدی


Here I want to tell you about Sharife Mohammadi, an independent labor activist living in Rasht... a girl who was born in the heart of the nature of Azerbaijan and this love for nature still remains in her. She spoke her native language, but despite all these difficulties, she was able to find good friends and pass her years of study in school and university successfully. Since she comes from a working family, Sharifa Mohammadi has always been concerned about helping people who are discriminated and oppressed. has Today, Sharife Mohammadi has been under pressure and interrogation for 40 days in the prisons of the regime

Sharife Mohammadi is a hard working woman who came to work every day to improve her family's life and now with her absence, the situation of the family has changed for forty days.

   During this time, he was only able to speak in Farsi for a few minutes with his 12-year-old son, who still cannot understand why his mother was suddenly arrested, and with his old mother, who does not know Farsi.

The lawyer of seizure and bail was not able to help him

Sharife Mohammadi can be the symbol of each of us Iranian women, women whose nature and identity is based on the freedom, happiness and justice of everyone in the society, women who try to make life better for everyone and defend the rights of workers, women and children against the whole corrupt system and They are the oppressors of the Islamic Republic and today they happen to be in the front line of the struggle against the Islamic regime, but the Islamic Republic does not respond to their efforts even when it is independent and personal. There are as many women as Sharifa in Iran.

The only honorable crime of a Mohammedan is to live an honorable life.

Yes, it is a crime to live honorably and seek justice for everyone in the Islamic Republic

The Islamic Republic is doing its best to imprison all free people by creating an atmosphere of terror

He is afraid of social activities

For its own survival, it suppresses all human values because it is on the verge of being overthrown

Let's not forget Sharifa Mohammadi and all the prisoners in prison.

Nasim Mohammadi 

No comments:

Post a Comment