Tuesday, April 20, 2021

میزگرد بررسی ابعاد قتلهای ناموسی در ایران و کشورهای مجاورRoundtable about honor killing in Iran and region

 


میزگرد بررسی ابعاد قتلهای ناموسی در ایران و کشورهای مجاور

قرار بود،چو عضوی بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار

بمثابه یک جامعه در لابلای خبرها هر از چند گاهی متوجه وقوع جنایتی وحشتناک توسط اعضای مذکر یک خانواده علیه عضو مونس خانواده میشویم، با ابراز تاسف و تاثر و بعضا توام با خشم از آن میگذریم. اینبار خبری بوسعت کشف گور های جمعی در بوسنیا و رواندا و یا هرجای دیگری که جنایت علیه بشریت رخداده است در گوشه ای از یک گورستان رسمی در شهر سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق قطعه ای کشف میشود که چند هزار زن بی نام و نشان در آنجا دفن شده اند. طبق تحقیقات یک وکیل جوان خانم روژگار ابراهیم گورستان زنان گمنام محل دفن چندین هزار زنی است که توسط مردان خانواده بقتل رسیده اند و این در حالیست که در اقلیم کردستان خشونت علیه زنان جرم محسوب میشوند و قتل ناموسی مشمول مجازات قانونی میشود، لیکن از پیگرد قضائی جنایتکاران خبری نیست و نظام حاکم با سکوت خود به تداوم این جنایات یاری میرساند.
در میزگرد امشب با چهار میهمان عزیز که هریک در این زمینه فعال هستند به گفتگو مینشینیم تا نوری بر این تاریک خانه افنکده باشیم و راه کارهای موجود را شناسائی کنیم.
میهمانان عزیز این برنامه، شکوفه اورامی کنشگر مدافع حقوق زنان و کودکان از ایران، دیانا نامی فعال حقوق زنان و مدیر مسئول سازمان حقوق زنان ایران و کرد (ایکرو) از لندن، رضوان مقدم فعال حقوق زنان و از مسئولین کمپین قتلهای ناموسی را متوقف کنید از آلمان و فریبا رشیدی فعال حقوق زنان که خود با خشونت مواجه شده و با جسارت از حق خود دفاع کرده است را از نروژ داریم.
As a society in the news flash, from time to time we notice the horrific crime committed by the male members of a family against a female member of the family, we go through it with regret and emotion and sometimes with anger. This time news of the discovery of mass graves in Bosnia and Rwanda or anywhere else where crimes against humanity have taken place In a corner of an official cemetery (Syvan) in the city of Sulaymaniyah in the Iraqi Kurdistan region, a section was discovered containing several thousand unnamed women graves.

According to the research of a young lawyer, Ms. Rozgar Ibrahim, the Cemetery of Unknown Women is the burial place of several thousand women who were murdered by men of their family, while in the Kurdistan region violence against women is a crime and honor killing is subject to legal punishment, but there is no known prosecution for these murder crimes. The ruling regime is helping these crimes to continue with its silence.

The guests of the program are Shokofeh Orami, an activist for women and children in Iran, Diana Nami, a women's rights activist and director of the Iranian and Kurdish Women's Rights Organization (IKWRO) in London, Rezvan Moghadam, a women's rights activist, and a campaign official in Stop Honor Killings from Germany. And we have Fariba Rashidi, a women's rights activist from Norway who has faced violence and boldly defended her rights from Norway.

Direct link to Kanal Yek https://ch1.cc/live-tv/

Sunday, April 18, 2021

آیلین از دیدن فرزندان خرد سالش محروم شده Denying parental visitation right is cruelty against children and parents

 


خشونت به زنان در ابعاد گوناگون و در اشکال متفاوت خود را بنمایش میگذارد و جسم و روان زن را میآزارد. در این برنامه پای صحبت زنی مینشینیم که از دیدن فرزندان خرد سالش محروم شده واین در حالیست که کشور آلمان زندگی میکند و قوانین و موسسات دولتی میبایست مانع از اینگونه برخوردهای ناهنجار گردد.


English:
Violence against women manifests itself in various dimensions and in different forms and hurts the body and mind of women. In this program, we are talking about a woman who has been deprived of seeing her young children, while she lives in Germany, and laws and government institutions must prevent such abusive treatment. (Aylin, Fatemeh Rashid Abbassi is deprived of visiting her children)
German: Gewalt gegen Frauen manifestiert sich in verschiedenen Dimensionen und in verschiedenen Formen und verletzt Körper und Geist von Frauen. In diesem Programm geht es um eine Frau, der es nicht gelungen ist, ihre kleinen Kinder zu sehen, während sie in Deutschland lebt, und Gesetze und Regierungsinstitutionen müssen eine solche missbräuchliche Behandlung verhindern. (Aylin, Fatemeh Rashid Abbassi wird der Besuch ihrer Kinder vorenthalten)

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati

Tuesday, March 9, 2021

گزارش از فریبا رشیدی - نروژ Fariba Rashidi Reportage from Norway

 

March 8 International Women's Day Celebrations

Events Reportage from Fariba Rashidi - Norway

Reportage From Maryam Ramezani - Givi from Stuttgart Germany

Message from Nedaye Zanan Iran (Asrin Darkaleh, Maryam Mohammadi, Akram Nasirian, Nahid Shaghaghi)

هشت مارس جشن های روز جهانی زن

گزارش از فریبا رشیدی - نروژ

گزارش از مریم رمضانی - گیوی از اشتوتگارت آلمان

پیام ندای زنان ایران (آسرین درکاله ، مریم محمدی ، اکرم نصیریان ، ناهید شقاقی)


بهمراه گزارشات تصویری هشت مارس از تهران، بندر انزلی، مشهد، سنندج، مریوان، اشتوتگارت، هامبورگ و نروژ


میزگرد مروری بر دستآوردهای مبارزات زنان در چهار دهه اخیر در داخل و خارج March 8 Roundtable discussion

 

هشت مارس روز جهانی را گرامی داریم.
حفظ و تداوم اهداف جنبش رهائی زن در صف مقدم هشت مارس روزجهانی زن که در 1910 در کپنهاک توسط زنان سوسیالیت در دفاع از حقوق زنان و در مقابل تبعیض جنسیتی در تاریخ ثبت شد، کماکان از اهمیت بالائی برخوردار است. بخصوص در ایران و افغانستان اسلام زده و کردستان سنت زده که حقوق زنان در گسترده ترین شکل آن نقض میشود، مشعل این مبارزه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
IKWRO در برنامه امشب میزگردی با شرکت دیانا نامی فعال حقوق زنان، دبیر سازمان مدافع حقوق زنان ایران و کردستان در انگلیس،
سحر صامت فعال حقوق زنان و کودکان از افعانستان همکار از فعالین رهائی زن از گوتنبرگ سوئد و فریبا رشیدی از فعالین رهائی زن و و مدافع حقوق زنان در نروژ خواهیم داشت تا مروری بر دستآوردهای مبارزات زنان در چهار دهه اخیر در داخل و خارج کشور داشته باشیم.

Maintaining and continuing the goals of the Emancipation of women's movement at the forefront of March 8, International Women's Day, recorded in 1910 in Copenhagen by Socialist women defending women's rights and against gender discrimination in history, remains of paramount importance. Especially in Islamized Iran and Afghanistan, and in traditional Kurdistan, where women's rights are being violated in the most widespread form, the torch of this struggle is being passed down from generation to generation. In tonight's program, a roundtable discussion with Diana Nammi, a women's rights activist, Secretary of the Iran-Kurdistan Women's Rights Organization in the UK, IKWRO We will have Sahar Samet, a women's and children's rights activist from Afghanistan, a colleague and an Emancipation of Women activists from Gothenburg, Sweden, and Fariba Rashidi, an Emancipation of Women activist and women's rights activist in Norway, to review the achievements of women's struggles over the past four decades at home and abroad. . Diana, Sahar and Fariba, dear guests, welcome to the women's liberation program. Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Friday, March 5, 2021

حفظ و تداوم اهداف جنبش رهائی زن در صف مقدم هشت مارس روزجهانی زن

 


هشت مارس روز جهانی را گرامی داریم. حفظ و تداوم اهداف جنبش رهائی زن در صف مقدم هشت مارس روزجهانی زن که در 1910 در کپنهاک توسط زنان سوسیالیت در دفاع از حقوق زنان و در مقابل تبعیض جنسیتی در تاریخ ثبت شد، کماکان از اهمیت بالائی برخوردار است. بخصوص در ایران و افغانستان اسلام زده که حقوق زنان در گسترده ترین شکل آن نقض میشود، مشعل این مبارزه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. در برنامه امشب شراره رضائی فعال حقوق زنان و کودکان و مدیر مسئول ماهنامه رهائی زن را به برنامه دعوت کردیم تا مروری بر مبارزات زنان در چهار دهه اخیر داشته باشیم و نسل جدید فعالین حقوق زنان را در بازشناسی اهداف و مطالبات این جنبش یاری رسانیم. Long Live March 8, International Women's Day Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Friday, February 26, 2021

نگاهی بر پیش پرده نمایش فرود اسلامیون بر تخت سلطنت و تبدیل آن به منبر ولایت فقیه

 

به مناسبت سالروز قیام بهمن 57 نگاهی بر پیش پرده نمایش فرود اسلامیون بر تخت سلطنت و تبدیل آن به منبر ولایت فقیه در مورد دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وقوع انقلابات از جمله انقلاب ناکام 57 مقالات و مباحث فراوانی نوشته شده است. لیکن ابهامات و تحریفات تاریخی فراوانی در مورد چگونگی بقدرت رسیدن این فرقه آدامخوار وجود دارد. از جمله اینکه این رژیم اسلامی محصول مخالفت روشنفکران و چپها با حکومت شاه است. این ادعاها بخصوص ورد زبان بسیاری از طرفداران سلطنت بوده و هست. برای روشن شدن جایگاه جریانات و سازمانهای سیاسی موجود آن زمان در بقدرت رسیدن ارتجاع اسلامی از نسرین پرواز نویسنده، مارکسیست واز زندانیان سیاسی سابق دعوت کردیم تا ما را در مرور این صفحات تاریخ یاری رسانند. http://chng.it/RsHkmCMf In interview with Mino Hemati, Nasrin Parvaz presents the historical facts of Hand over of power from Shah to Islamists under supervision of the western powers as last episode of cold war that ravaged Iran and the middle east. Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati


Sunday, January 17, 2021

جایگاه کرونا در مناسبات حاکم، پیش زمینه های این پاندمیک و عوارض ماندگار

 


جایگاه کرونا در مناسبات حاکم


کرونا جایگاه خود را کنار شناخته شده ترین نامها همچون روز، شب، خورشید، ماه و دریا در فرهنگ لغات هفت میلیارد ساکنان کره زمین باز کرده است. صاحبان قدرت، مسئولین امور که اقلیت جمعیت را تشکیل میدهند به همراه اکثریت میلیاردی در نخستین ماههای ظهور ویروس کرونا در شوک و ناباوری واکنشهای ناسنجیده نشان دادند و تقریبا همه کشورها بجز چند استثنا، دچار بحران بهداشت و درمان و توقف چرخه تولید و توزیع شدند. بقا و تداوم جامعه بشری در دنیای پس از شیوع کرونا بمراتب پیچده تر و چالش برانگیز تر است. در این برنامه با میهمان عزیزمان ثریا شهابی فعال سیاسی مارکسیست و مدافع حقوق زنان و کودکان به پیش زمینه های این پاندمیک و عوارض ماندگار آن میپردازیم.
Corona's role in state of affairs in Iran, exploring the suffering Iranian people in the hand of Corona and irresponsible Islamic Regime dealing with it, in an interview with Soraya Shahabi. Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati