Monday, September 13, 2021

در بروکسل مقابل پارلمان اتحادیه اروپا، فریادها یکی شدند، طالبان از کابل تا تهران ساقط باید گردند

 


در بروکسل مقابل پارلمان اتحادیه اروپا، فریادها یکی شدند، طالبان از کابل تا تهران ساقط باید گردند سخنان کوبنده شراره رضائی علیه طالبان حاکم بر کابل و تهران و فریادهای تظاهر کنندگان در حمایت از زنان و مردم افغانستان و محکومیت طالبان. On September 11th Brussel witnessed protest against Taliban, and any power trying to recognize the Islamic Emirate. Rahaizan representative Sharareh Rezaei in her speech shows the close ideological and political ties of Taliban in Tehran and Kabul. Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

محکومیت امارت اسلامی طالبان در تظاهرات گوتنبرگ سوئد گزارش سحر صامت

 


محکومیت امارت اسلامی طالبان در تظاهرات گوتنبرگ سوئد گزارش سحر صامت در روز یازده سپتامبر مهاجرین افغانستان، ایران و شهروندان سوئد یکصدا علیه حاکمیت طالبان و حامیانشان سخن گفتند. با سپاس از سحر صامت برای تهیه و ارسال این گزارش. سخنرانان عبارت بودند از ماریا یوسفزی، یاسمین پوسیو، هانس لیده نمایندگان فعلی و سابق حزب چپ در پارلمان سوئد، خانم سارا و صدای یک زن از افغانستان و پریسا شهروند افغنستان مقیم سوئد. Sahar Samet reports from September 11th Protest against Taliban and support for People of Afghanistan, specially women struggle for survival and human dignity. Down with Taliban from Kabul to Tehran in protest in Gothenburg. Speech from Afghan immigrants and Swedish members of Parliament. Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

مهدی توپچی اظهار داشت تشکل مستقل خبرنگاران خواهان آزادی فوری امیرعباس آزرم وند خبرنگار و فعال کارگری شدند

 


در گفتگو با مینو همتی در برنامه رهائی زن، مهدی توپچی اظهار داشت تشکل مستقل خبرنگاران خواهان آزادی فوری امیرعباس آزرم وند خبرنگار و فعال کارگری شدند Urgent demand to Free detained journalist Amir Abbas Azarmvand in an interview with Mehdi Toupchi labor activist, Independant journalist organization in Iran has issued statement, demanding immediate release of Amir Abbas Azarmvand. Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Thursday, September 9, 2021

گزارش ویژه سحر صامت از تظاهرات علیه حکومت طالبان

 
گزارش ویژه سحر صامت از تظاهرات علیه حکومت طالبان ابراز انزجار مردم افغانستان از طالبان و حامیانشان Special Reportage by Sahar Samet from Borås Sweden, protest against Taliban take over of Afghanistan. Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati


Tuesday, August 24, 2021

سرنوشت مردم و بخصوص زنان افغانستان در دست کیست؟

 


سرنوشت مردم و بخصوص زنان افغانستان در دست کیست؟ Who is in charge of the fate of the people, especially the women of Afghanistan? در گفتگو با سحر صامت، ویدا ساغری، بهشته رحمانی، ماریا یوسفزی و جمال فرهمند از پنجشیر پاسخ را از زبان فعالین زنان و حقوق بشر و ژورنالیستهای افغانستانی می شنویم In an interview with Sahar Samet, Vida Saghari, Beheshteh Rahmani, Maria Yousefzai and Jamal Farahmand from Panjshirو We hear the answer from Afghan women and human rights activists and journalists Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Wednesday, July 28, 2021

دعوت به سمینار مطالبات و چشم اندازهای جنبش زنان در گفتگوی مینو همتی با الهه امانی Seminar on the demands and prospects of the women's movement

 


دعوت به سمینار مطالبات و چشم اندازهای جنبش زنان در گفتگوی مینو همتی با الهه امانی
در روز یکشنبه، اول آگوست از ساعت ۹ صبح به وقت غرب آمریکا (۲۰:۳۰ در ایران و ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی)، اقدام مشترک تشکلهای مستقل زنان ایرانی در سراسر دنیا، در کنار هم برنامه جامعی را با پخش زنده، و به صورت رایگان، در اختیار مخاطبین قرار خواهند داد.جهت کسب آگاهی بیشتر و حضور در سمینار به لینکهای زیر مراجعه فرمایید.لینک یوتیوب پنلهای سمینار اول اوت

معرفی سمینار (شش دقیقه اول) https://youtu.be/QcDdOpIgn48

کلیپ حمایت از مبارزات مردم خوزستان و کارگران https://youtu.be/QcDdOpIgn48?t=407

پنل اینترسکشنالیتی،   https://youtu.be/QcDdOpIgn48?t=523

ویدیوی گروه زنان شمال کالیفرنیا  https://youtu.be/QcDdOpIgn48?t=5179

پنل سکسیم و آزارهای جنسی،   https://youtu.be/QcDdOpIgn48?t=7800


ویدیو سمین کمال بیک  https://youtu.be/QcDdOpIgn48?t=11594

ویدیوی خانم دلجو آبادی، مکانیسم پیگرد  https://youtu.be/QcDdOpIgn48?t=11992

پنل گفتگو بین نسلهای مختلف زنان https://youtu.be/QcDdOpIgn48?t=12936

سخنان پایانی https://youtu.be/QcDdOpIgn48?t=17537


از طریق فیسبوک:https://fb.me/e/2gFCkNfCy از طریق اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/CRVz8kEpKgP/?utm_medium=copy_link از طریق یوتیوب: https://youtu.be/QcDdOpIgn48
زمان سمینار: روز یکشنبه، اول آگوست ساعت ۹ صبح به وقت غرب امریکا (۲۰:۳۰ در ایران و ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی) Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment. Producer / Anchor: Mino Hemati

Tuesday, June 29, 2021

پیوستن به اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت ضرورتیست عاجل در گفتگو با دو فعال کارگری Joining the nationwide strike of oil workers

 پیوستن به اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت ضرورتیست عاجل در گفتگو با دو فعال کارگری
فلاکت اقتصادی روزافزون، ناتوانی حکومت اسلامی در تامین حداقل معیشت کارگران و دیگر اقشار زحمتکش موجب بروز
موج جدید اعتصابات کارگری شده است، اعتصابات کارگران قرادادی صنعت نفت که بتدریج سراسر کشور را فرامیگیرد. جامعه در فاز جدیدی از تقابل طبقات استثمار شده با حکومت برده داری اسلامی وارد شده است. برای بررسی این تحولات مهم با دو فعال کارگری عزیز، فرخنده آشنا و مهدی توپچی همراه میشویم.
Joining the nationwide strike of oil workers is an urgent need which we discuss with two labor activists
Increasing economic misery, the inability of the Islamic government to provide the minimum livelihood of workers and other working classes is the basis of the new wave of labor strikes, strikes by contract workers in the oil industry that are gradually spreading across the country. Society has entered a new phase of confrontation between the exploited classes and the Islamic slavery government. To investigate these important developments, we join two dear labor activists, Farkhondeh Ashna and Mehdi Toopchi.

Rahai Zan TV (Emancipation of Women TV, a weekly TV program broadcasting via satellite since October 2004 from Los Angeles, Channel One TV (in Farsi) to viewers in North America, Europe, Middle East and Far East. The program Centers on women's rights issues, in defense of defenseless victims of Islamic penal law, women condemned to stoning or other cruel punishment.
Producer / Anchor: Mino Hemati